Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Seznam žáků 5.B

Třídní učitelka: Mgr. Dana Rychetská 

1.   Bulantová Terezie

2.   Dederová Lucie

3.   Dostálová Karolína

4.   Hovorka Matěj

5.   Kadlec Kryštof

6.   Kadlecová Agáta

7.   Křížek Lukáš

8.   Mareš Samuel

9.   Maršík Jan

10. Norek Mathias                            

11. Nýdrlová Markéta

12. Pešek Jakub

13. Petrů Veronika

14. Roháčová Edita

15. Siegertová Nela

16. Šimsová Magdaléna

17. Štípková Michaela

18. Vacek Jakub

19. Vaněček Aleš

20. Vaněčková Veronika

21. Vokounová Sára

22. Vondráková Anežka

23. Zábrana Jan

24. Duba Filip

25. Budík Lukáš

26. Nechvátal Daniel

 

Plán třídního učitele:Přiložené soubory:
 • plan_5_B.docx
 • Projekt primární prevence – MEDIÁLNÍ  SVĚT

  Ve středu 25. 10. 2017 se v naší třídě uskutečnil projekt primární prevence na vybrané téma

  MEDIÁLNÍ SVĚT. Připravili si ho pro nás pracovníci oblastní charity z Jihlavy. Po vzájemném

  seznámení jsme formou besedy, rozhovoru, skupinové práce, hry, filmu odkrývali výhody, ale

  i  úskalí  této problematiky. Zabývali jsme se tím, co nám média přinášejí, čím nám mohou

  škodit, na co si dát pozor na internetu, jak se i na internetu můžeme bránit. Byla to velmi

  užitečná akce, která nám přinesla mnoho nových poznatků.   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz