Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz


Seznam žáků 4.B – třídní učitelka Barbora Červenková

 

Běloch Pavel Dominik

Blažková Petra

Blažková Tereza

Brůna Adam

Dománková Michaela

Havlát Zdeněk

Houšková Tereza

Hůlková Vendulka

Chalupníková Klára

Chyška Filip

Joklová Tereza

Kočí Denis

Kolbl Adam

Křížek Petr

Kynčlová Alena 

Pech Lukáš

Poleščuková Kateřina

Razimová Dominika

Strnadová Markéta

Šimanová Eliška

Štěpánková Lucie

Urbánek Jakub

Václavková Emma

Weirichová Tereza

Žáčková Tereza

Hodina Radek

Štěpán Duba

    

Začátek školního roku jsme zahájili s mírnými změnami. Ve třídě nám ubyla žákyně, pokračujeme v počtu 27 žáků (16 dívek a 11 chlapců).
Harry Potter – téma letošního roku

     S Harry Potterem souvisí nejen výzdoba třídy, hry a metody ve výuce, ale i naše cesta letošním rokem. Na začátku roku jsme z nástupiště 9 a ¾ nastoupili do pomyslného vlaku do Bradavic, kde Moudrý klobouk rozdělil děti do čtyř kolejí – Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmijozel.   

     Děti během celého školního roku získávají body do své koleje. Vytvořili jsme si společně pravidla, díky kterým mohou body získat, ale i ztratit.

      Na konci roku se body sečtou a vítězná kolej získá odměnu.   

 

     Ve výtvarné výchově vytváříme spoustu zajímavých kreseb a maleb. Učíme se kreslit uhlem, malovat tuší a využíváme spoustu dalších zajímavých technik. V Děkanské zahradě jsme se vyzkoušeli land – artové instalace.

     V pracovních činnostech jsme se inspirovali Harrym Potterem a vyrobili jsme např. zlatonky a hůlky, kterými kouzlíme v hodinách českého jazyka.         

     

     V hodinách se nejen učíme, ale máme čas i na hraní. Takto např. procvičujeme orientaci v prostoru. 

     V září jsme se vydali i na dopravní hřiště. Děti se učily, jak se chovat v provozu. Měly kondiční jízdy, jízdy zručnosti i přednášky, kde si opakovaly značky a učily se, jak se chovat v různých dopravních situacích. V květnu nás čekají závěrečné zkoušky. Ti, co zvládnou zkoušku, dostanou řidičský průkaz.

   

     V říjnu se v naší třídě uskutečnil projekt primární prevence na téma Mediální svět. Připravili si ho pro nás pracovnice oblastní charity z Jihlavy. Získali jsme spoustu nových informací, jak se na internetu chovat, jaké jsou jeho výhody, ale i nástrahy. 

      V říjnu k nám na školu zavítali také atleti olympionici, kde za jejich podpory probíhal sportovní den. Rozdělili žáky do pěti družstev a začalo se soutěžit v různých disciplínách. Poté jsme mohli vidět kouzelnické vystoupení. Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů.

     A abychom si tento den uchovali jako vzpomínku, proběhla i autogramiáda a společné focení.

   

     Často navštěvujeme Městskou knihovnu, do které chodíme rádi. Paní knihovnice si pro nás vždy připraví pestrý program, ukáže nám spoustu nových a zajímavých knih, přečte nám ukázky z knížek a nakonec si i nějaké můžeme půjčit.     

   

14. 11. 2017 se koná 2.ročník sportovní běžecké akce Tour de Pražská.

 

Na konci listopadu nás čeká Akademie ke 40. výročí založení naší školy. Přípravy jsou v plném proudu a moc se těšíme.

  
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz