Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

íspěvková organizace

www.zs-prazska-pe.cz, mail: reditel@zs-prazska-pe.cz, t+f 565 326292

 

 

Kritéria pro přestup  žáků  do  6.  ročníku pro

školní rok 2018/2019

 

 

Ředitelství Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543 otevře ve

školním roce 2018 – 2019 dvě 6. třídy s maximálním počtem 30 žáků

na třídu. Přijímání žáků z jiných škol bude probíhat dle

následujících kritérií:

1.    žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu naší školy

 

2. žák má sourozence v některém z ročníků naší školy. Pokud

bude celkový počet žáků přijímaných podle kritéria č. 1 a

žáků, které by mohly být přijaty podle kritéria č. 2, tzn., že

celkový počet žáků je vyšší než stanovený maximální počet

žáků na třídu (tj. 2x30) …, bude se o přijetí žáků, které by

mohly být přijaty podle kritéria č. 2 rozhodovat losem

s úředně ověřeným průběhem.

 

3. žák je v příbuzenském vztahu k zaměstnanci školy

3.1 dcera, syn

3.2 vnučka, vnuk

Pokud bude celkový počet žáků přijímaných podle kritéria č.

1 a č.2 a žáků, které by mohly být přijaty podle kritéria č. 3,

tzn., že celkový počet žáků je vyšší než stanovený maximální

počet žáků na třídu (tj. 2 x 30) …, bude se o přijetí žáků,

které by mohly být přijaty podle kritéria č. 3 rozhodovat

losem s úředně ověřeným průběhem.

 

  Žádosti o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2018/2019 přijímá ředitelství školy od 1. 5. 2018 -po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

 

 

 

 V Pelhřimově 1. 9.  2017                        Mgr. Luděk Charouzek

                                                                              ředitel školy

 
 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz