Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
     

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky a žákyně:    pondělí – pátek: 9: 40  -  10: 00

Pro rodiče s dětmi:   čtvrtek :   13:40 – 14:25; 15:25 – 16:15

Po předchozí domluvě možný i jiný termín

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

1)       PPP –  a) test rozumových schopností, zájmů a osobnosti: telefonicky objednává rodič dítěte

na tel. 565 323 621 do 3.11. bude se konat v listopadu

( testy zaměřené na všechny složky intelektu, zájmový test, orientace dítěte: 3 hod + individuální pohovor)

2)       Projektový Den v povolání – 16.11. 2016 ( ST)

3)       Přijímací řízení –

a)       2 přihlášky : formulář na stránkách Krajského úřadu Jihlava nebo MŠMT – Formulace přihlášek(vzory) http:/www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore. Nelze použít staré tiskopisy s doplněním termínu přijímací zkoušky, od šk.r. 2014/15 úplně  nový tiskopis, v němž se vyplňují obě školy, je třeba vytisknout dvakrát, nebo vyplnit a okopírovat. Každá přihláška musí mít originální vyplnění prospěchu a kulaté razítko s podpisem ředitele školy. Přihláška musí mít obě stany na jednom tiskopise. Nelze potvrdit prospěch bez jména a příjmení žáka! Přihlášky odevzdejte prosím výchovné poradkyni nejpozději do konce února 2017

b)       Uchazeči podávají sami přímo řediteli příslušné střední školy pro 1. kolo do 15. března, na umělecké školy do 30. 11.

c)       Počet kol není omezen

d)       Klienti PPP mohou požádat o výstupní kontrolní vyšetření, chtějí-li, aby i střední škola brala ohledy na jejich poruchu učení

e)       Přijímací pohovory – od 24.4. – 30.4. jednotné ( zajišťuje firma CERMAT)

f)        ZŠ vydá žákovi 1 potvrzený zápisový lístek do 15.3. ( 30.11. na umělecké obory). Povinností žáka je do 10 prac. dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat jej na střední školu, kterou si vybral. Neučiní-li tak, škola jej bere jako nepřijatého.ZL není možno ze zvolené střední školy vzít a doručit ho na jinou střední školu.

g)       Brožura Kam po škole – střední školy v okrese Pelhřimov – je ke stažení na:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

 

 

 

Plán výchovné poradkyně:Přiložené soubory:
 • plan_vp.docx
 •                                                                                                 V Pelhřimově 1.11. 2016

                  Vážení rodiče žákyň a žáků ukončujících povinnou školní docházku na naší ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543,

                  dne 24.10. 2016 vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška o přijímání žáků na střední školy, jež přináší některé podstatné změny, o kterých bych vás ráda informovala. Proto uveřejňuji  Poznámky k přihláškám i nově platné vzory přihlášek, které jsou k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na následující adrese:

  www.msmt.cz/ vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v?highlightWords

                                           S úctou Mgr. Jana A. Fišarová, výchovná poradkyně       Projekt Den v  povolání 2016

      

       Dne 16.listopadu 2016 se uskutečnil projektový den ZŠ Na Pražské, zaměřený na volbu povolání. V jeho rámci mělo 45žáků a  žákyň  9.ročníků možnost navštívit v dopoledních hodinách úřady, firmy, instituce a obchody a prakticky si vyzkoušet zaměstnání, o něž projevili zájem. Této možnosti využili všichni žáci.

       ZŠ Na Pražské děkuje všem pracovníkům  firem a institucí, kteří byli ochotni se našim žákům a žákyním věnovat. 

   

  Všichni žáci a žákyně, kteří odevzdali zpětnou vazbu, hodnotili celý projekt kladně, jako užitečný. Nevyskytly se žádné problémy organizačního rázu.

  -          Na otázku To, co jsem viděl, mě ovlivnilo?

  a)       velmi – 8x

  b)       málo – 9x

  c)       vůbec – 1x

  Co jsem pochopil(a) nebo co jsem se naučil(a)?

  -          pochopil jsem, že ve výrobě je jeden závislý na druhém

  -          poznal jsem, jak se zaměřuje území a jak se pak zakresluje do map

  -          že jsem levej na práci rukama

  -          protože jsem si nemohla nic prakticky vyzkoušet, jenom jsem vyslechla výklad zaměstnance, nic moc jsem se nenaučila

  -          pracovala jsem s dětmi a učila jsem se lépe jim porozumět. Měla jsem možnost vrátit se do útlého dětství, jen z jiného pohledu

  -          nic nového – už jsem uměl z brigád

  -          naučila jsem se pracovat s malými předměty. Den v povolání mě utvrdil v tom, že jsem si vybrala školu i práci, která mě bude dělat šťastnou. Vyzkoušela jsem si barvení řas.

  -          Zjistila jsem, že bych vybrané povolání nechtěla dělat

  -          Vyzkoušela jsem si vychovávat děti a moc bych toto povolání chtěla dělat. Vzpomněla jsem si na dětství.

  -          Zkoušel jsem učit na 1.stupni ZŠ. Musím mluvit pomalu a nahlas, mít trpělivost, nebát se experimentovat a zkoušet nové metody učení

  -          Práce těžká, ale krásná a navíc velmi užitečná

  -          Práce s dětmi je důležitá, nemůžete se věnovat jen jednomu dítěti, ostatním by to bylo líto. Nejdříve se stydí, ale pak si k vám najdou cestu. Je příjemné sledovat, jak o vás přemýšlejí. Všechno totiž hned řeknou.

  -          Pochopila jsem, že to není lehká práce – pracovat s dětmi, je to občas vyčerpávající. Nejspíš bych nechtěla v mateřské škole pracovat.

  -          Myslím si, že pracovat s malými dětmi není vždy jednoduché. Nejsem si jistá, že bych se tím chtěla živit, nejspíš by mě to bavilo, ale nevím, jak dlouho

  -          Vázat kabely, demontáž starých

  -          Tohle povolání nechci dělat – to jsem pochopila. V takovém hluku bych se nemohla soustředit na práci

  -          Jak to chodí ve světě

  -          Roboti v Agrostroji nejsou úplně dokonalí,  dělníci je musejí nejen naprogramovat, ale  i vést jeho rameno a při lakování dolakovat některé obtížněji dostupné plochy

  -          Nástrojárna v Agrostroji vyrábí na zakázku vysoce složité nástroje a raznice, speciální přípravky pro upínání a svařování

  -          Stříhat kolečka na výzdobu oken a vyrábět přáníčka pro seniory naší obce

  -          Děti v mateřské škole jsou poslušné, rády se učí nové věci a i mě jednu hru naučily

  -          V MŠ jsem se naučila, jak zacházet s dětmi, aby mne poslouchaly

  -          Vyzkoušela jsem si podojit krávu, ale píchnout jí injekci jsem se neodvážila, i když mi to pan doktor Matoušek nabízel. Pak jsem s ním absolvovala práci ještě ve třech vepřínech a nakonec jsem přihlížela, jak ošetřoval dva psy v ordinaci.

  Co bylo pro mě složité?

  -          Pochopit, proč na sebe zaměstnanci křičí přes celou místnost, když k sobě mohli dojít a klidně si promluvit

  -          Poslouchat všechny děti najednou a usměrňovat je

  -          Zadali mně moc složité úkoly

  -          Bála jsem se, že zákaznici vypíchnu oko, ale úspěšně jsem řasy nabarvila

  -          Dostat se k dané věci co nejblíže přes překážky

  -          Setkat se s novými lidmi

  -          Čištění šroubů

  -          Děti byly hodné, ale komunikace s některými byla velmi obtížná

  Jak jsem se cítil(a) a co mohu říct o lidech, kteří se mi věnovali?

  -          Dobře, byli milí

  -          Popovídal jsem si se strejdou

  -          Trochu nervózně

  -          Bylo to příjemné, věnovala se mi paní učitelka velmi pozorná a vše nám ukázala

  -          Výborně, všechny zaměstnance jsem znal – jsou velcí pracanti a dovedou spolupracovat

  -          Jako doma

  -          Perfektní přístup

  -          Paní Žlučová, moje teta, byla velmi trpělivá, říkala mi, co mám dělat, a prakticky mi to předvedla

  -          Dobře, v klidu, žádný stres – velmi příjemná paní, už pomohlo, že ji znám

  -          Cítila jsem se výborně, miluju děti - byli super, moc příjemní, milí a hodní

  -          Výborná spolupráce s dětmi

  -          Většina ušla, až na ty zaměstnance, kteří si vzali marihuanu

  -          Bylo to velmi příjemné, děti hodné, protože se trochu styděly, a s paní učitelkou se znám a máj ji ráda

  -          Myslím, že paní učitelky jsou hodné, ale občas moc přísné

  -          Lidé dělali svou práci dobře

  -          Pan fotograf byl moc milý, všechno mi vysvětlil a nakonec mě i vyfotografoval

  -          U paní doktorky Norkové jsem byla jako sestřička a pomáhala jsem

  -          Bylo krásné vzpomínat na časy, kdy jsme se spolužačkou do této mateřské školy chodily, potlaly jsme dokonce naše staré paní učitelky

  Co jsi na projektu ocenil(a)?

  -          Je dobrý pro ty, kteří mají jasno o své budoucnosti. Mohli si prakticky vyzkoušet, co práce obnáší

  -          Je dobré vidět to z pohledu paní učitelky, jak to tam chodí

  -          Skvělá byla volnost ve výběru povolání

  -          Je zajímavé zkusit si nějakou práci

  -          Je podle mě skvělý

  -          Bylo to fajn, protože místo školy, a význam to mělo, mohl jsem si vyzkoušet, jak pracuje moje matka

  -          Pro mne velmi poučné. Práce není snadná, ale myslím, že by mi to šlo

  -          Mohla jsem si konečně něco vyzkoušet v praxi

  -          Výrazné plus

  -          Ocenila jsem praxi, ověřila jsem si, zda mohu takto minimalisticky pracovat

  -          Za pouhý jeden den jsme toho moc nestihli

  -          Jsem ráda, že jsem si toto povolání vyzkoušela, i když ho asi dělat nebudu

  -          Mohli jsme nahlédnout do prostor, kde bychom chtěli jednou pracovat, a jaká je tam atmosféra

  -          Projekt má smysl, důležité! – získal jsem odpovědi na své otázky a zjistil mnoho zajímavého

  -          Viděl jsem celou výrobu a ještě mi dali oběd

  -          Celkově mi den dal víc, než jsem čekala. Zjistila jsem, že by mne práce s dětmi bavila

  -          Tento den jsem se rozhodla, že povolání sestřičky chci v budoucnu dělat

  -          Návštěva mateřské školy  nijak neovlivnila mé pevné rozhodnutí jít na gymnázium

  -          Celý den jsem si moc užila, jediné, co se mi nelíbilo, bylo to, že jsem moc hezky nevoněla

   

   

  Dne 7.12. 2016 zapsala Mgr. Jana A. Fišarová   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz