Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pro žáky a žákyně:    pondělí – pátek: 9: 40  -  10: 00

Pro rodiče s dětmi:   pondělí:   13:40 – 14:25; 15:25 – 16:15

Po předchozí domluvě možný i jiný termín

V pondělí   11. 12. 2017 se nekonají konzultační hodiny výchovné poradkyně.

Děkuji za pochopení.

                              Jana A. Fišarová

 

 

Informace pro rodiče žáků 9. tříd:

1)       PPP –  a) test rozumových schopností, zájmů a osobnosti: telefonicky objednává rodič dítěte

na tel. 565 323 621 do 3.11. bude se konat v listopadu

( testy zaměřené na všechny složky intelektu, zájmový test, orientace dítěte: 3 hod + individuální pohovor)

2)       Projektový Den v povolání – 16.11. 2017 ( ČT)

3)       Přijímací řízení –

a)       2 přihlášky : formulář na stránkách MŠMT – Formulace přihlášek(vzory) http:/www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v?highlightWords. V tiskopisu se vyplňují obě školy, je třeba vytisknout dvakrát, nebo vyplnit a okopírovat. Každá přihláška musí mít originální vyplnění prospěchu a kulaté razítko s podpisem ředitele školy. Přihláška musí mít obě stany na jednom tiskopise. Nelze potvrdit prospěch bez jména a příjmení žáka! Přihlášky odevzdejte prosím výchovné poradkyni  do 31.1.2018

b)       Uchazeči podávají sami přímo řediteli příslušné střední školy pro 1. kolo do 1. března, na umělecké školy do 30. 11.

c)       Počet kol není omezen

d)       Klienti PPP a SPC Vysočina Jihlava, odloučené pracoviště Pelhřimov mohou požádat o výstupní kontrolní vyšetření, chtějí-li, aby i střední škola brala ohledy na jejich poruchu učení

e)       Přijímací pohovory – od poloviny dubna – státní, jednotné ( zajišťuje firma CERMAT)

f)        ZŠ vydá zákonnému zástupci žáka 1 potvrzený zápisový lístek do 15.3. ( 30.11. na umělecké obory). Vyzvedněte si jej prosím na třídních schůzkách v pátek 13.10. 2017 od 15:30 u třídního učitele svého dítěte. Povinností žáka je do 10 prac. dnů od doručení rozhodnutí o přijetí zaslat jej na střední školu, kterou si vybral. Neučiní-li tak, škola jej bere jako nepřijatého.ZL není možno ze zvolené střední školy vzít a doručit ho na jinou střední školu.

g)       Brožura Kam po škole – střední školy v okrese Pelhřimov – je ke stažení na:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/kop/pelhrimov/poradenstvi_rekvalifikace_ips

 


Plán výchovné poradkyně :

 Přiložené soubory:
 • plan_vp.docx
 •      Projekt Den v  povolání 2017    

       Dne 16.listopadu 2016 se uskutečnil projektový den ZŠ Na Pražské, zaměřený na volbu povolání. V jeho rámci mělo 53 žáků a  žákyň  9.ročníků možnost navštívit v dopoledních hodinách úřady, firmy, instituce a obchody a prakticky si vyzkoušet zaměstnání, o něž projevili zájem. Této možnosti nevyužili ze zdravotních důvodů 4  žáci.

       ZŠ Na Pražské děkuje všem pracovníkům  firem a institucí, kteří byli ochotni se našim žákům a žákyním věnovat. 

  Všichni žáci a žákyně, kteří odevzdali zpětnou vazbu, hodnotili celý projekt kladně, jako užitečný; jeden žák přiznal, že ho projekt vůbec neovlivnil. Nevyskytly se žádné problémy organizačního rázu.

  Mozaika názorů žáků 9.tříd na projekt Den v povolání

   

  9.A:

  To, co jsem viděl(a), mě ovlivnilo:

  velmi   10x

  málo      6x

  vůbec ne   1x

   

  Co jsem pochopil(a) nebo co jsem se naučil(a):

  -           lékaři a sestry mi vyprávěli o případech a také to, že medicína je velmi těžká

  -          dal mi opravdovou IT praxi, naučil jsem se přeinstalovat počítač, různé hardware výměny apod.

  -          přeinstalovat windows, programy…

  -          vesměs nic, protože jsem všechno věděl

  -          vyzkoušel jsem si práci s hodinkami a jak to ve firmě chodí

  -          že svařují hlavně roboti a že bude nová hala

  -          že s mou profesí to budu mít po škole dobré

  -          že tam chci jít

  -          zkusila jsem si práci mistrů – zapisování práce, zboží do skladu …

  -          co obnáší exekuce

  -          nové účesy

  -          když jsou dvě od sebe vzdálená pracoviště, spadající pod jednu organizaci, je to těžké. Vedoucí musí stále přejíždět z místa A do místa B

  -          zapisovat grafy do milimetrových papírů

  -          pracovat s malými dětmi

  -          dělali jsme rys, podle kterého se vyrábějí skutečné součástky, kompletně nám vysvětlili práci

  Co bylo pro mě složité:

  -          a provoz firmy

  -          nic

  -          zpočátku jsem se bál něco říct, až později jsem se zbavil strachu a stydlivosti – pak bylo vše v pohodě

  -          zařízení praxe – měl jsem trému, ale pak jsme se objevili v útulné pracovně a vše bylo v pořádku

  -          pobrat všechny informace

  -          dojít do Agrostroje

  -          zorientovat se v termínech, které právnička používala

  -          trvalo mi chvilku, než jsem každý jednotlivý úkol pochopila

   

  Jak jsem se cítil(a)?

  -          v nemocnici jsem se cítila velice hezky. Hodně mě tam inspirovali a za to jsem ráda

  -          zpočátku jsem se bál, ale po seznámení sranda, čím dál víc mě to bavilo

  -          skvěle

  -          důvěra, bezpečí

  -          podívala jsem se, kde pracovala babička

  -          v klidu jsme se mohli bavit, sama jsem se mohla ptát a paní byla vstřícná

  -          byla jsem spokojená, protože mi vysvětlili, co jsem nechápala

  -          jako doma

  -          bylo to příjemné prostředí, pracovníci nám ochotně vysvětlovali popis jejich práce

  -          dobře, bavilo mě pomáhat dětem, ale asi bych na ně neměla trpělivost

  Co jsem si mohl (a) prakticky vyzkoušet?

  -          podle rentgenových snímků jsem poznávala, o jaké části těla jde

  -          na dětském oddělení jsem četla dětem pohádky

  -          vše – od základní softwarové práce po hardwarovou

  -          prakticky nic – působil jsem jako pozorovatel

  -          kódování hodinek, postříbřování, výměnu pásků

  -          nic

  -          zápis práce i zboží, než ho odvezou do skladu,dávala jsem papíry do počítače, roztřídila některé náhradní díly a vyzkoušela jsem si práci na dílně – skládání krabic a do nich jsem dávala násady na košťata

  -          umýt vlasy, vyfénovat je, udělala jsem copánky a vlasy jsem vyžehlila

  -          odhadnout stáří některých předmětů v muzeu

  -          laminaci, stříhání, zapisování do grafů, dělání grafů rýsování

  -          udělat model součástky

  -          povolání učitelky v mateřské škole

  Co můžeš říct o lidech, kteří se ti věnovali?

  -          laskaví, milí lékaři i sestry

  -          vstřícní, přátelští

  -          úplně v pohodě, sympatičtí

  -          skvělí, všechno mi vysvětlili

  -          vyhovovali mně dělníci – byli ochotní, všechno nám vysvětlili

  -          pomohli mi, když mi něco nešlo

  -          vstřícná a otevřená, nechávala mi prostor pro mé dotazy

  -          paní mistrová pověřila dvě slečny, aby nám asistovaly, byly hodné

  -          byla jsem u sestry, takže se ke mně chovala jako doma. Celkem mile.

  -          byly jsme u paní Lahodné – byla hodná a vstřícná

  Připomínky k organizaci projektu:

  -          málo času

  -          žádné – 17x

  -          prohlídka Agrostroje mohla být delší

  Co jsi na projektu ocenil(a)?Co jsem si zapamatoval(a) o navštívené instituci:

  -          učitelky se snaží co nejvíce pomáhat dětem a připravovat je do školy

  -          příležitost vyzkoušet si nějakou práci

  -          BASIC je doučovací centrum pro děti, které mají problém s učením. Pomáhá i s tím, aby děti věděly, jak se mají samy učit doma.Jde tam však i o přednášky a kursy

  -          práce v muzeu je těžká

  -          je to ve škole, chodí tam i veřejnost, takže účesy nezkoušejí jen samy na sobě

  -          o exekutorském úřadě jsem se nic nedověděla

  -          stroje nejsou žádná sranda

  -          technické věci

  -          dal mi jiný pohled na věci, o kterých jsem si myslel něco jiného

  -          co obnáší práce a uvědomil jsem si, co musejí všichni dělníci snášet

  -          vyzkoušet si povolání, které jednou budeme chtít dělat

  -          dalo mi to opravdovou práci

  -          od lékaře jsem zjistila, že lidé jsou vesměs nepoučitelní, v nemocnicích je málo lékařů a mají to těžké

  9.B:

   

  To, co jsem viděl(a), mě ovlivnilo:

  Velmi       13x

  Málo          5x

  Vůbec ne   0x

   

  Co jsem pochopil(a) nebo co jsem se naučila?

  -          číst v mapě lesa

  -           vytvářet knihu jízd, archivovat…

  -          teď si nevybavuji

  -          roznášet talíře, přijímat objednávky, orientovat se v názvech stolů

  -          zjistila jsem, jakým způsobem se připravuje tisk a jak se tiskne – myslím si, že by mě to mohlo bavit

  -          práce s malými dětmi je složitá, ale je to i zábava

  -          pochopil jsem, že bych tam šel klidně pracovat

  -          naučil jsem se skládat vesty a jak se svařuje

  -          práce s malými dětmi je krásná, ale náročná. Naučila jsem se krmit malé děti a komunikovat s nimi

  -          převážet pacienty a měřit tlak

  -          nic

  -          pochopila jsem, jak se třídí knihy, půjčují a vrací, jak se balí a jak to ve čtvrtek v knihovně na dětském oddělení vypadá

  -          jak se jedná o nový prostor pro kancelář v Havlíčkově Brodě

  -          naučila jsem se, jak je potřebné mít šperky zakódované, jinak by nikdo nevěděl, kolik stojí

  -          asi bych tam mohl pracovat

  Co bylo pro mě složité?

  -          nic

  -          najít cestu z oběda zpátky na pracoviště

  -          vstávat v 5:30

  -          naučit se, jak se stříhá fólie na obaly

  -          pochopit, kolika stroji musí tisk projít, aby vznikla např. kniha

  -          nevybavuji si

  -          všechno už jsem znala

  Jak jsem se na exkurzi cítil(a)?

  -          opravdu dobře – díky skvělému kolektivu

  -          fajn

  -          dobře, ale byla jsem unavená

  -          dobře, nebála jsem se na něco zeptat

  -          zpočátku jsem byla nervózní, ale pak už to bylo dobré

  -          bavilo mě to

  Co jsem si mohl (a) prakticky vyzkoušet?

  -          hledat a číst v mapě lesa a v evidenční knize

  -          úřednickou práci

  -          povolání servírky

  -          pouze vidět, jak stroje pracují, odnesla jsem si knihu jako pozornost

  -          pracovat s malými dětmi, pomáhat jim

  -          možná jsem se měla zeptat, jestli si to mohu vyzkoušet

  -          nic, jen jsem poznal nové prostředí

  -          mohl jsem se kouknout do provozu, do kterého bych se jinak nepodíval

  -          třídit a balit knihy

  -          zarezervovat zájezd v cestovní kanceláři

  -          vypnutí rádia a televize pro Jihočeský kraj

  Co můžeš říct o lidech, kteří se ti věnovali?

  -          byli v pohodě

  -          skvělí

  -          ocenila jsem ochotu pracovníků Titanu

  -          byl to můj táta

  -          milí

  -          příjemní

  -          chovala se ke mně moc hezky

  -          vstřícní

  -          fajn, ráda jsem je poslouchala

  -          pomohli mi v rozhodování, na kterou školu mám jít

  -          přátelští a trpěliví

  Připomínky k organizaci projektu:

  -          chtěla bych jít víckrát

  -          nemám žádné připomínky

  -          bylo to bez chyby

  -          bylo to dlouhé

  -          za ten den jsem velice ráda

  -          končili jsme brzo

  Co jsi na projektu ocenil(a)? Co sis zapamatoval o navštívené firmě?

  Přiložené soubory:

 • Prihlaska_SS_2015_talent.xlsx
 • Prihlaska_SS_2015_denni.xlsx
 •  
  ( c ) 2006 AVT design
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz