Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

3. A   - seznam žáků

 

1. Augustová Veronika                                                 14. Pešková Lucie

                                                                                            15. Pilská Kateřina

2. Bezstarosta Vojtěch                                                  16. Přibyl David

3. Bušek Nicolas                                                             17. Přibylová Aneta

4. Čekal David                                                                 18. Slavík Adam

5. Fousková Tereza                                                        19. Svobodová Tereza

6. Jančičková Hana                                                         20. Šefčík Lukáš

7. Janešová Eliška                                                          21. Šimpachová Barbora

8. Jarošová Alena                                                           22. Turek Filip

9. Krčil Matěj                                                                 23. Urbánek Ladislav

10. Kučera Štěpán                                                          24. Wienerová Terezie

11. Kyrianová Ela                                                            25. Zajácová Denisa

12. Michelfeit Šimon                                                       26. Zajícová Monika

13. Novotný Vojtěch                                                      27. Žáková Elena  

 


 Plán třídního učitele:

Přiložené soubory:
 • plan3_a.doc
 • Hříběcí   29. – 31.5. 2017

   

     Stejně jako předešlé roky jsme se i letos vypravili na zážitkový pobyt „ na Hříběcí“. Většina dětí se velmi těšila.Program si pro nás připravili studenti z Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie. Motem letošního roku byl Svět fantazie.

     Všichni natěšeni jsme se tentokrát sešli v plném počtu. Oblíbenou cestu vlakem nám překazila výluka, takže jsme cestovali autobusem. Po příchodu na starou známou ubytovnu jsme se vybalili a byli připraveni vyrazit do lesa. Úkol zněl jasně: Hledat stopy mimozemské civilizace. Několik se jich dětem podařilo najít. Navečer byly děti rozděleny do tříčlenných družstev, která měla za cíl na základě splněných úkolů získat indicie ke společnému obrazu mimozemské civilizace.

     Druhý den jsme začínali ranní rozcvičkou venku. Dopoledne bylo vyplněno drobnými pohybovými hrami venku na dvorečku. Odpoledne čekal děti biatlon. Navečer si ve skupinkách připravily krátký program, za který získávaly kartičky s věcmi potřebnými pro let do vesmíru – kyslík, palivo, vesmírné jídlo… Závěrem si ve výtvarné dílně nakreslily svoji raketu do vesmíru. Večer byla oblíbená diskotéka, po které ještě následovala noční hra po budově, neboť venku pršelo.

     Poslední den začal opět rozcvičkou venku, po které následovalo balení, úklid a cesta na vlak (autobus).

    Letošní pobyt se velmi vydařil hlavně díky krásnému počasí. Mohli jsme svačit i večeřet venku a i všechny hry (až na tu noční) probíhaly venku. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které napekly vynikající bábovky, perníky, muffiny, buchty a další dobroty. Moc nám chutnaly.       

  Mikuláš

  Přestože děti zažívaly Mikuláše ve škole již potřetí, některé se velmi bály. Ale našli se mezi nimi i velcí hrdinové.           

  Děti učí děti

  V rámci projektu Děti učí děti si děvčata z 9. A připravila pro naši třídu hodinu tělesné výchovy. 

            

  18.12.   Pomáháme s přípravou cukříků na Tříkrálovou sbírku.     

  HŘÍBĚCÍ 2016 – ROČNÍ OBDOBÍ A ČAS

  Na letošní pobyt do Hříběcí jsme se vydali vlakem. Měl sice hodinu zpoždění, ale to nám nic neubralo na dobré náladě. I cesta od vlaku uběhla rychle. Rozdělení do pokojů si děti určily předem, takže ubytování proběhlo hladce.

  Na úvod si děti zahrály na dvorku seznamovací hra s instruktory, i když 2 děvčata byla stejná jako loni. Poté se děti vydaly na procházku do lesa, a aby jim cesta lépe ubíhala, hrály hru Na indiány. Po čase narazily na takovou zvláštní osůbku, která seděla na okraji lesní školky. Byla to Matka Příroda. Svěřila dětem, že v přírodě všechno řídí, ale protože ztratila kouzelnou hůlku, je teď bezbranná. Prosila děti, aby jí pomohly hůlku najít. Bylo však nutné vrátit do minulosti. No, a k tomu bylo zapotřebí uvařit kouzelný lektvar podle starodávného receptu. A tak děti nosily a počítaly šišky, mechy, klacíky a další ingredience, které bylypotřeba. Každý pak musel vypít 1 lok kouzelného lektvaru, aby se všichni mohli vrátit do minulosti do jednotlivých ročních období. Jako první navštívily období jara.Zahrály si hru Včelí rojení, kde musely vytvářet skupiny o různém počtu dětí. Dále Na ptáčata, jejímž smyslem bylo nakrmit ptáčky přesně podle jejich jídelníčku, ale při shánění potravy je ohrožovali dravci, takže to nebylo jen tak.

  V zápalu hry děti ani nepostřehly, že je čas na večeři. Po krátkém odpočinku, kdy se „navštěvovaly“ na pokojích a každý relaxoval po svém, se připravovaly na noční hru. Většinou měly strach, útěchou jim bylo, že mohly chodit po dvojicích. Čekali jsme, až se setmí. Do dvojic byli rozděleni vždy odvážnější a bojácnější. Na konci trasy je očekávala opět Matka Příroda a měla pro ně nachystané otázky. Vraceli se s vyřešenou tajenkou, která zněla: duha. Do postýlek uléhali okolo půl jedenácté a celkem brzy usnuli.

  Ráno ještě před snídaní bývá rozcvička, dnes se však děti vydaly sbírat kapky rosy a navlékaly si z nich korále. Po snídani následovalo bodování pokojů podle pořádku. Dopolední aktivita navazovala na včerejší tajenku a děti se přesouvaly do dalšího období – léta. Povídaly si o barvách duhy a samy potom podle barev svého oblečení duhu vytvořily. Protože začalo pršet, musely se hry přesunout do budovy. Hra Bojovka vyžadovala od dětí velký postřeh. Měly na zádech napsané třímístné číslo, které si musely chránit a zároveň opsat čísla svých soupeřů. Další hra Na Mravence byla o stísněných podmínkách v chodbičkách mraveniště. Následovalapoznávačka stromů podle větviček, šišek a děti se pomalu přesouvaly do podzimu. Hrály se hry Na podzimní vítr a déšť. V aktivitě Člověk a zdraví děti kreslily vše, co člověku prospívá a škodí. Na závěr podzimu se venku hrála pohybová hra Na veverky, kdy se děti snažily chytit ocásek ostatním veverkám. V podvečer jsme se přehoupli do posledního ročního období – do zimy.  Jelikož opět pršelo, museli jsme hrát v budově. Děti hledaly ukryté papírky a snažily se vyluštit šifru. Po večeři je Matka Příroda pozvala na bál. Tančilo se v páru i v kroužku. Tancem znavené děti ulehly do postýlek „už“ v půl desáté a rychle usnuly.

  Ráno je čekala opravdová rozcvička a po snídani balení a úklid. Závěrem se děti měly postavit na symboly sluníčka, mraku a bouřky podle toho, jak se jim na pobytu líbilo. Našly se 2 děti, kterým se tam moc nelíbilo, ale všichni ostatní byli nadšeni a už se těší na příští rok.

  Já děkuji Míše, Natálce a Martinovi, kteří pro děti připravili pěkný program. Dále bych chtěla poděkovat všem maminkám, které nám upekly vynikající bábovky, perníky a další dobroty, které nám zpříjemnily odpolední svačinky. Poděkování si zaslouží i rodiče, jež nám vezli zavazadla a oběd. Myslím, že i přes nepřízeň počasí se pobyt velmi vydařil a děti byly spokojené.

  E. Koňáková           

       

   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz