Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

4.září 2017 - začíná nový školní rok a my jsme se sešli ve 3.B. Nikdo neodešel, nikdo nepřišel, takže nás je stále 28. 15 chlapců a 13 dívek. Vyměnila se jen paní asistentka, letos s námi bude Mgr. Petra Jelínková. Přejeme jí, ať se jí u nás líbí. Hned po začátku jsme začali s učením, opakujeme, co jsme se naučili a těšíme se na nové učivo. Přihlásili jsme se do různých zájmových kroužků, objednali si knížky na čtení, sepsali pravidla soužití v naší třídě. Teď si jen přejeme, ať se nám celý školní rok dobře daří, ať jsme zdraví a veselí.

12.října - návštěva Nemocnice Pelhřimov. Děti si "hrály" s hadrovou panenkou - poznávaly vnitřní orgány lidského těla. Dále si poslechly, jak jim bouchá srdíčko, učily se obvazovat ruku.... Na závěr byly rozděleny do skupin a sestavovaly kostru člověka. Akce byla velmi zajímavá a poučná.

23.října - Návštěva Městské knihovny - Etiketa snadno a rychle. Děti se zábavnou formou dozvídaly vše o slušném chování. Vyplnily test a na závěr si vypůjčily knížky.

3. listopadu se naše škola navečer rozzářila svíčkami a všude bylo plno strašidel. Paní učitelky angličtiny připravily pro děti Halloween. Žáci, kteří se tohoto programu zúčastnili, byli rozděleni do skupin a plnili nejrůznější úkoly. Přes počáteční strach se chovali všichni statečně a vše zvládli. 

9. listopadu - divadelní představení Hugo z hor. Děti hra zaujala, a tak jsme o výtvarné výchově Huga nakreslili.

13. listopadu - Procházka barokním městem. Ráno jsme se sešli s pracovnicemi Muzea a prošli s nimi zajímavá barokní místa v okolí náměstí. Poté jsme se vydali do DDM, kde jsme sestavovali formou puzzle významná historická místa Pelhřimova a zakreslovali je do mapky města. Tato akce byla i přes nepřízeň počasí vydařená.

16.listopadu - běh kolem školy Tour de Pražská. Z naší třídy se účastnilo 8 žáků, 4 dívky a 4 chlapci. Závodili s žáky 2.tříd a s 3.A.v běhu na 500m.

Dívky:  1.místo - Magdaléna Krejčí, 3.místo - Valerie Nečasová.

Chlapci: 1.místo - Martin Ženíšek, 2.místo - Bohumil Nápravník. Pochvalu zaslouží všichni, bojovali moc statečně, zaslouží gratulaci! 


  
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz