Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Zpráva z historické exkurze Praha – klášter v Břevnově a Vyšehrad - 7.A,B:

                Dne 11.října 2016 jsme navštívili naše hlavní město – Prahu. V sedm hodin jsme jsme nasedli do autobusu. Cesta byla zábavná. Popovídali jsme si s vedlejší třídou 7.A, poslechli si výklad p. uč. Fišarové o břevnovském klášteře a dějinách Vyšehradu, co nás čeká a co máme na programu. Mnozí z nás si trochu zdřímli, aby načerpali sil a dostatek energie na dlouhý den.

                U břevnovského kláštera jsme jen neradi opouštěli pěkně vyhřátý autobus, ale všichni jsme byli hrozně zvědaví, jak to v takovém klášteře vypadá. Provázel nás opravdový mnich! Jmenoval se Martin. V bazilice sv. Markéty nám vyprávěl o tom, že byl klášter založen 993 sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. a jak pohnutá byla jeho historie. Ukázal nám i kryptu s pozůstatky románského kostela a zavedl nás k zázračnému prameni Vojtěšce. Byl moc hodný a byli jsme rádi za jeho vtipný výklad. Pak jsme se museli bohužel rozloučit. Jeli jsme totiž na Vyšehrad. Navštívili jsme rotundu sv. Martina. Tu jsme si nakreslili do našich pracovních listů, které jsme dostali na začátku exkurze, a paní učitelka nám přitom vyprávěla o její minulosti i o sv. Martinovi. Ještě jsme se zastavili u migrujících soch v parku. Paní učitelka nám vysvětlila, co to znamená. Obdivovali jsme krásný kostel sv. Petra a Pavla a pak jsme se po skupinkách prošli vyšehradským Slavínem a plnili poslední úkoly. Cestou zpět jsme se stavili ve fastfoodu. V klidu jsme se najedli a unavení a plní zážitků jsme jeli domů. A nesmíme zapomenout poděkovat našim učitelkám a panu řidiči, který nás všude vozil.

Výlet se nám líbil, bylo to zábavné a poučné.

           Johana Drahná a Lucie Tomíšková

Z ostatních názorů jen střípky:

·         Klášter stojí už 1023 let a to je , panečku, doba!... Na Vyšehradě bylo vidět, jak je Praha překrásná…

Martin Razima

·         Výklad mne moc nezaujal, tak jsem si prohlížel kostel a jeho vysoký strop. Jediné, co mě zaujalo, byla tajná chodba pod kostelem…Když jsme vyšli z krypty, byla přestávka. Já bych radši, kdyby žádná nebyla, byla mi zima. Ostatní byli rádi, protože hráli „ pokémony“, které jsme měli sice zakázané, ale co?

Robert Poleščuk

·         Naší poslední zastávkou byl vysněný McDonald, kde jsme se pořádně najedli. Zpáteční cesta byla opět úžasná, mnoho legrace a zábavy a moc jsme si ten výlet užili.    

Nela Nápravníková

·         Výlet byl velmi povedený, zajímavý. Vše se podařilo a moc jsme si ho užili. 

Katka Kapounová

·         Celý den jsem si hodně užila a těším se na příští rok, kdy bude další exkurze. Nepodepsáno.

·         Byli jsme v bazilice sv. Markéty, mnich Martin byl moc vtipný a zábavný.

Markéta Křenková 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz