Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
 

Seznam žáků 2.A

BalounováTereza
BělochováLucie
BenešováNela
BeranováNatálie
BlokešŠtěpán
ČechováStela
ČermákováSimona
ČervenáJulie
FridrichovskáSilvie
FučíkJakub
FürbachTomáš
JežekJan
JunkováMartina
KolmanMartin
KratochvílVáclav
KrejčíOndřej
MikulováAdéla
NýdrlováVeronika
PřibylováTereza
PřikrylRadek
SeveraTomáš
SlavětínskýMatyáš
Smejkalová
Jaroslava
SmrčkaVojtěch
SmrčkaAnna
ŠílaErik
TomovičováNellaVe čtvrtek 1.9.2016 jsme se sešli ve 2.A. Je nás celkem 27 – chlapců 12 a dívek 15. Čekala nás naše známá třída, kamarádi, paní učitelka a paní vychovatelka. A také čeština, matematika…..zábava v družině, bruslení. S chutí se pustíme do práce a přejeme si, aby se nám vše ve škole líbilo a dařilo.

Plán třídního učitele:Přiložené soubory:
 • plan_2_A.doc
 • Od 30.9. k nám do třídy přibyl nový žák  Nikolas Jeřábek. Takže je nás 28.

  Ve čtvrtek 13.10. jsme byli na exkurzi v hasičské zbrojnici. Prohlédli jsme si techniku, oblečení, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o práci  požárníků.

  Odpoledne proběhly v naší třídě třídní schůzky.

  Sbíráme kaštany a žaludy pro myslivce. Termín výkupu bude oznámen.

  V pondělí  17.10. a v úterý 18.10 proběhla  burza sportovních potřeb. 

  Ve čtvrtek 10.11. jsme byli v divadle na představení  O Pračlovíčkovi. Zábavnou formou jsme se dozvěděli jak žili, co jedli, jak se dorozumívali pravěcí lidé. Také si vyráběli jednoduché zbraně a lovili s nimi zvěř. Uměli rozdělávat oheň, u kterého se ohřáli a také na něm připravovali potravu. Představení bylo veselé, zábavné a poučné.

              Dne 17.11. bude státní svátek a v pátek 18.11. ředitelské volno.

  Dne 14.11. jsme navštívili knihovnu. Měli jsme připravený program Za pohádkou kolem světa. Paní knihovnice zavítala na létajícím koberci na různá místa světa. Ukazovali jsme si světadíly na mapě, vyprávěli si o rostlinách a zvířatech, kteří zde žijí a poslouchali neznámé pohádky z těchto míst. Moc se nám to líbilo. Na závěr jsme si půjčili knížky.

  Ve středu od 14,30 hodin se konal běh kolem naší školy Tour de Pražská. Z naší třídy se také přihlásilo několik děvčat a chlapců. V nejmladší kategorii se umístil na 3. místě Štěpán Blokeš a získal volnou vstupenku do bazénu. Pochvalu si zaslouží všichni účastníci.

  Dnes 22.11. jsme navštívili akci s názvem Poklady z muzea.  Nejdříve jsme si poslechli úvodní část v muzeu. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a řešili jsme docela těžké úkoly. Odpovídali jsme na otázky, doplňovali jsme do křížovky a dále jsme podle plánku hledali objekty v muzeu. Bylo to zábavné a zajímavé. Pak jsme se přesunuli do DDM, kde nás čekalo ilustrování pověstí, puzzle a odpověď na otázku. Za odměnu každý dostal čokoládový penízek.

   Nazpět do školy jsme šli přes náměstí a prohlédli si vánoční strom, který byl právě umístěn a  čekal na ozdobení.

  Ve středu 14.12. byl na naší škole Den otevřených dveří. Připravili jsme si odpolední program pro rodiče, sourozence a prarodiče. Nacvičili jsme si písničky, básničky, děvčata hrála několik písniček na flétny. Také jsme předvedli kousek zajímavé matematiky a českého jazyka. Třídu i chodbu před třídou jsme vyzdobili zimními výkresy. Všechny děti se snažily a měly radost, že se jim vystoupení povedlo. Popřáli jsme si krásné Vánoce, zdraví, štěstí a úspěchy v dalším roce 2017. Rodiče si odnášeli domů přáníčko, které dívky a kluci vyrobili. 

  V prvním týdnu v lednu začneme chodit na plavání.

  Zítra 22.12. jdeme v tomto kalendářním roce naposled do školy. První hodinu budeme  mít ještě zábavné vyučování , druhou a třetí hodinu vánoční besídku, na kterou si děti připravily program.

  Sejdeme se v úterý 3.1.2017

  Krásné Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2017 rodičům, děvčatům i chlapcům přeje  Jana Koňáková 

  V novém 2017 roce začal plavecký výcvik. Bazén už jsme navštívili  5.1. a  9.1. Dne 10.1. a 24.1. jelo několik dětí na odpolední lyžování na Křemešník. V úterý 31.1. děti dostávaly pololetní vysvědčení a v pátek měly pololetní prázdniny.

  Ve středu 8.2. se konalo školní kolo recitační soutěže. V kategorii žáků druhých a třetích tříd naši třídu zastupovali tři žáci: Julie Červená, Adéla Mikulová a Štěpán Blokeš. Adélka s básní Jiřího Žáčka – Zpívající studánka v této kategorii vyhrála. Postupuje do dalšího kola, které se bude konat v muzeu.  Gratulujeme.

  V pondělí 13.2. jsme navštívili knihovnu. Měli jsme připravený program – seznámení s knihou Petry Braunové – Nejhorší den v životě třeťáka Filipa……Paní knihovnice nás seznámila s obsahem knihy. Ve skupinkách děti odpovídaly na otázky, diskutovaly, vymýšlely dokončení příběhu. Bylo to zajímavé, zábavné, poučné. Poté si děti půjčovaly knihy.

  Ve čtvrtek 16.2. půjdeme zase plavat. Od pondělí 20.2. budou jarní prázdniny.

  Dne 28.2. jsme se účastnili masopustního průvodu. Masky jsme si vyráběli ve škole, někteří žáci si přinesli z domova ještě jinou masku.  Bylo pěkné počasí. Masopust se vydařil.

  V sobotu 4.2. jelo sedm dětí z naší třídy se spolužáky z vyšších tříd na hory do Bedřichova. Všichni si užili krásný týden na horách, nikomu se nic nestalo. Ostatní žáci opakovali a procvičovali učivo, ve čtvrtek jsme měli objednanou přednášku z muzea Život na vesnici. Slečna Markéta Skořepová nám zajímavě vyprávěla, jak vypadaly dříve domy na vsi, jak se v nich žilo, co lidé jedli, čím se bavili……K povídání nám promítala obrázky na IT. Bylo to poučné a zajímavé vyprávění.

   

  V pondělí 20.3. jsme byli v knihovně na besedě s paní spisovatelkou a ilustrátorkou Andreou Popprovou. Zajímavě nám vyprávěla o tom, jak se po studiích dostala k ilustrování a psaní knih pro děti. Názorně nám ukazovala, jak kniha vzniká, povídala o spolupráci s grafičkou… mluvila o vítání jara a přečetla krásnou ukázku ze své knihy. Všem se povídání paní Popprové velice líbilo.

  V úterý 21.3., ve středu 22.3. a v pondělí 27.3. budou probíhat třídní schůzky rodič – žák – učitel.

  V pátek 17.3. řešilo 17 dětí z naší třídy matematickou soutěž Klokan. Nejlépe si  vedli: Erik Šíla, Jan Ježek, Tomáš Fürbach, Tomáš Severa a Veronika Nýdrlová.

  Ve středu 22.3. jsme navštívili Speciální základní školu v Pelhřimově. Dostali jsme pozvánku na Den otevřených dveří. Školou nás prováděla maminka Ondry, která tam pracuje. Přivítala nás také paní zástupkyně, paní ředitelka, paní učitelky, vychovatelky, ostatní personál a samozřejmě děti. Prohlíželi jsme si učebny, dílny, relaxační místnost, chodby s odpočinkovými koutky. Hodně děti zaujala tělocvična. Měli jsme tam krátkou přednášku o lidech sluchově, zrakově i tělesně postižených. Dozvěděli jsme se, jaké používají ve škole pomůcky, mnohé jsme si mohli také vyzkoušet. Sedět na vozíku a hrát kuželky nebo střílet na koš není vůbec jednoduché. V učebnách a v ŠD jsme si mohli v tvůrčích dílnách vyrobit špendlík pro maminku, jarní dekoraci, přáníčko, obrázek z voskových pastelů. Na závěr jsme dostali občerstvení a zapsali jsme se do pamětní knížky. Na oplátku jsme dětem přinesli velikonoční výzdobu a bonbony. 

  V pondělí 29.5. proběhla LAO žáků druhých tříd. 

  Běh 50 m:

  1.      Čermáková Simona 2.A        1. Ženíšek Martin 2.B

  2.      Krejčí Magdalena 2.B           2. Amcha Štěpán 2.B

  3.      Junková Martina 2.A            3. Blokeš Štěpán 2.A

  Skok dálka:

  1.      Junková Martina 2.A            1. Amcha Štpán 2.B

  2.      Krejčí Magdalena 2.B           2. Ženíšek Martin 2.B

  3.      Tomovičová Nella 2.A          3. Nápravník Bohum. 2.B

  Hod míčkem:

  1.      Junková Martina 2.A            1. Amcha Štěpán 2.B

  2.      Čermáková Simona 2.A        2. Zrubek Adam 2.B

  3.      Nečesová Valerie 2.B           3. Kolman martin 2.A

  Běh 400 m:

  1.      Krejčí Magdaléna 2.B           1. Blokeš Štěpán 2.A

  2.      Junková Martina 2.A            2. Ženíšek Martin 2.B

  3.      Čermáková Simona 2.A       3. Amcha Štěpán 2.B

  Blahopřejeme. Simonka postupuje v běhu na 50 metrů v kategorii dívky 2. a 3. tříd. Dne 8.6. pojede do Humpolce. Držíme palce.  Zážitkový pobyt na Hříběcí


  Přiložené soubory:
 • Hribeci_2017.doc
 • V pondělí 12.6. jsme navštívili knihovnu. Měli pro nás připravený program o Astrid Lindgrenové. Některé knihy této dětské spisovatelky dívky i kluci znali, s dalšími se seznámili. Poslechli jsme si ukázku, podívali se na DVD. Řešili zábavné úkoly. Zbyl čas také na vrácení a vypůjčování knížek.

   V úterý 20.června jsme byli na školním výletě na Veselém Kopci a ve Slatiňanech. Na Veselém Kopci jsme si prohlédli chalupy, statek, mlýn, stodolu, dílnu dráteníka, kapličku…tedy objekty, kde dříve lidé žili, pracovali, odpočívali. Všude nás prováděla paní průvodkyně. Pak jsme jeli do hřebčína do Slatiňan. Procházeli jsme krásnými starými budovami, kde se už mnoho let starají o nádherné koně. Dozvěděli jsme se zajímavosti o jejich chovu, viděli jsme malá hříbátka, koňské postroje, kočáry.

  Bylo krásné počasí, děti měly čas také na nákup drobností a zmrzliny, všichni jsme se vrátili v pořádku. Výlet se nám vydařil.

  Hned druhý den proběhla přednáška o  dentální hygieně. Povídali a prakticky ukazovali dětem správné čištění zubů dva budoucí zubní lékaři.

  Tento den se devět dětí z naší třídy účastnilo olympijského běhu – školního závodu kolem školy.

  Máme poslední školní týden, dva roky učení jsou za námi.

  V pátek vysvědčení a hurá na prázdniny.   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz