Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Do naší třídy přibyla nová žákyně Sára Moranová.

 Teď už je nás 30 (15 dívek a 15 chlapců).

Plán třídního učitele:

 Přiložené soubory:
 • plan_2_A.doc
 • Ve čtvrtek  9.11. jsme byli v divadle na pohádce“Hugo z hor“.

  Všichni rádi cvičíme. Hodina tělocviku.         

   

  Tento týden jsme v hodině pracovních činností vyráběli Skřítky Podzimníčky.           

  V pátek 13.10.jsme se zúčastnili zajímavého programu Kraje Vysočina“Čistá Vysočina“.

  Zazpívali jsme si píseň RECYKLAČNÍ lidová ( BARVY KONTEJNERŮ ),pak jsme se

  rozdělili na 2 skupiny a pomocí zábavné běhací  hry jsme třídili odpad do barevných sáčků.

  Bylo potřeba vyřešit recyklační kvíz. Spoustu jsme se toho dozvěděli a naučili. Na závěr jsme si vyrobili hudební nástroj z PET lahve.       

   

  Úterý 3.10. první návštěva knihovny v tomto školním roce.

  Povídali jsme si o zásadách slušného chování. Samozřejmě jsme si půjčili knížky. Další návštěva je plánovaná na  21.11.

   
     

   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz