Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

 

 2.B

Seznam žáků:

 Amcha Štěpán Krbcová Karolína 
 Benešová Martina Krejčí Dominik
 Bínová Eliška Krejčí Magdaléna
 Ernyesová Anita Kříž Jan
 Fanta Adam Nápravník Bohumil
 Guldan David Nečasová Valérie
 Hartl Jakub Petera Antonín
 Hunalová Tereza Petrů Lukáš
 Chládek Lukáš Petrů Simona
 Jurica David Primusová Karolína
 Kalinová Anežka Svobodová Kristýna
 Kopecký Adam Štursa Vojtěch
 Kostková Adéla Zrubek Adam
 Krátká Beáta Ženíšek Martin

Plán třídního učitele:


Přiložené soubory:
 • plan_2_B.doc
 • 1. září jsme se sešli ve 2.B ve stejném složení jako v první třídě. Čeká nás spousta práce, ale také legrace s kamarády, ve školní družině, při sportech, ....

   13. října jsme byli pozváni do hasičské zbrojnice. Hasiči nás provedli po areálu, ukázali nám techniku, prolezli jsme auta, oblékli si uniformy..., na závěr jsme dostali Hasičské pohádky. Exkurze se nám moc líbila. Tentýž den odpoledne se konala třídní schůzka.

   26. - 27. října - podzimní prázdniny.

  3.listopadu byla naše třída v Městské knihovně. Téma: Cestujeme za pohádkou. Paní knihovnice létala na létajícím koberci a přistávala v různých světadílech. Potom nám odtud četla jejich pohádky. Pohádky byly velmi zajímavé a úplně jiné, než jaké máme u nás. Na závěr jsme si vypůjčili knížky.
   
  10. listopadu jsme byli v divadle na představení O pračlovíčkovi. Zábavnou formou jsme se dozvěděli, jak pravěcí lidé žili, co jedli, jak si vyráběli zbraně.... Představení bylo veselé a poučné. 

  17. listopadu je státní svátek a 18. listopadu máme ředitelské volno.
   
  16. listopadu se konal 1.ročník sportovní běžecké akce Tour de Pražská. Z naší třídy se zúčastnilo několik dívek a chlapců. Běželo se asi 500 m kolem školy za podzimního počasí. V kategorii 2.-3.tříd vyhrál Martin Ženíšek, Magdaléna Krejčí obsadila 2. místo. Oba získali volné vstupenky do bazénu. Všem, kteří se zúčastnili, moc gratulujeme.

  21. listopadu - Poklady z muzea. Naš třída navštívila Muzeum v Pelhřimově, kde pro nás byla připravena soutěž s křížovkou. Dozvěděli jsme se cenné informace o muzeu, o předmětech, které se zde ukrývají... Potom jsme šli do DDM, kde jsme pokračovali v různých hrách. Akce se nám moc líbila, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.

  14. prosince - Den otevřených dveří. Přivítali jsme ve třídě rodiče, sourozence a prarodiče, abychom jim ukázali, co umíme. Trochu jsme zopakovali češtinu, trochu matematiku, recitovali jsme básničky a hodně se zpívalo. Díky patří paní Křížové, která nám zahrála na dudy a zazpívali jsme si s ní koledy. Všichni jsme si mohli koupit i krásné dárky a vánoční dekorace. 

  22. prosince - vánoční besídka - luštili jsme tajné písmo, říkali si vtipy a hádanky, Kája P.zahrála na harmoniku a zazpívali jsme si. Potom jsme se šli podívat na krásný betlém v Pujmanově ulici. Popřáli jsme si krásné Vánoce a hodně zdraví a radosti v novém roce. 

  Sejdeme se v úterý 3. ledna 2017.

  31. ledna - pololetní vysvědčení.

  3. února - pololetní prázdniny.
   
  20. - 24. února: Jarní prázdniny.
   

  28. února - po návratu z jarních prázdnin jsme se v hojném počtu zúčastnili masopustního průvodu. Bylo pěkné počasí, tak jsme si užili veselí v maskách. Chvílemi jsme se některých masek i báli...

  Od 4. března bylo 7 dívek z naší třídy na lyžařském kurzu v Bedřichově, moc se jim tam líbilo, naučily se ještě lépe lyžovat a navázaly přátelství s dalšími dětmi ze školy.

  17. března - matematická soutěž Klokan - kategorie Cvrček - 17 dětí ze třídy se zapojilo úspěšně do počítání.

  20. března - navštívili jsme Městskou knihovnu v Pelhřimově, kde pro nás v hudebním oddělení paní spisvatelka a ilustrátorka Andrea Popprová uspořádala besedu o svých knížkách. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o vzniku knih. Četla nám i ukázky, jen škoda, že většina knížek byla rozebrána, snad příště...

  V průběhu března - třídní schůzky typu rodič - žák - učitel.

  12. dubna jsme se začali těšit na Velikonoce. Děvčata přinesla vajíčka a za to byla chlapci "vyšupána."

  13. dubna - velikonoční prázdniny. Sejdeme se v úterý 18. dubna.

   

  24. - 26. května Hříběcí- Mnohokrát děkujeme za napečené a nakoupené dobroty a dovoz oběda.

   

  Téma: Roční období, čas

  Třída: 2.B                                                                 Termín: 23. – 25.5 2017

  Třídní učitelka : Mgr. Blanka Skotáková           Počet žáků: 28

  Další dozor: Jana Zadražilová – vychovatelka ŠD, Martina Nováková – asistentka pedagoga, Kateřina Lenartová, Anna Růžičková, Veronika Tóthová - instruktoři

  1.den: 23.5.

  ·         Seznamovačka: střílení/házení míčem

  ·         Špageta

  ·         Hra ve skupinách: (chodí po šipkách svou trasu):

  ·         Odměna: (Jaro: zajíček, 2x květ, vajíčko, kuře, Léto: sluníčko, zmrzlina, plavky, třešně, kruh, Podzim: list, mrak s deštěm, dýně, drak, deštník, Zima: vločka, sněhulák, stromeček, lyže, čepice)

  o    zařazení měsíců (4x 12 měsíců napsat!)

  o    počasí (obrázky s počasím): nakreslit obrázky

  o    postava: obléct podle svého ročního období: velké papíry

  o    na konec scénka vlastního ročního období

  ·         Noční hra:

  o    ztratilo se jaro, musíme ho najít: u každé svíčky kus hádanky-barva: správná odpověď OHEŇ Člověku jsem dobrý druh, les mě živí, voda hubí, jen dej pozor na mé zuby!

  o    Odměna

  2. den:  24.5.

  ·         Rozcvička

  ·         Molekuly, špagety

  ·         Biatlon: letní olympijské hry: střílení, dřepy, první pomoc (lékárničku), trakař, poznávání kytek, přiřazení mláďat: odměna

  ·         Oběd, volno

  ·         Dramatizace pohádky, scének: odměna

  ·         Procházka: stavění domečků z mechu a přírodnin

  ·         Vyrábění masek na Halloweenskou párty

  ·         Po večeři: Halloweenská párty

  3.den: 25.5.

  ·         Rozcvička

  ·         Hra: obleč si všechno co máš: postupně si sundávají jednotlivé kusy oblečení: bobování, lyžování, sněhulák, dát někomu oblečení: odměna

  ·         Diplomy pod stromečkem


  Hodnocení kurzu

  Středa 24. května

       Po příchodu do školy se děti rozdělily do čtyř skupin (vylosování podle barev), každá skupina vybarvila svůj strom podle ročního období. Poté si pojmenovaly svou skupinu: Králíčci, Hopíci, Blázni, Draci a vymyslely si svůj pokřik. Po obědě nás autobus odvezl do Hříběcí, kde na nás čekaly instruktorky, které s námi byly i minulý rok. Dále celé odpoledne a večer probíhal podle plánu, děti si velmi oblíbily hru se špagetami, oblékání postavy podle svého ročního období,zahrály scénky. Po opékání buřtů se těšily na noční hru. Závěr dne patřil hře v lese, zakončenou vyřešením hádanky.

   

  Čtvrtek 25. května

       Den začal rozcvičkou a drobnými hrami na hřišti. Následoval letní biatlon, při kterém si žáci zkusili střílet ze vzduchovky. Po obědě následovala scénka k pohádce O dvanácti měsíčkách, kdy jednotlivé týmy předváděly scénku k svému jarnímu období. Scénky byly velmi zábavné, protože každý si vylosoval „svou“ postavu. Poté jsme se vydali do lesa, kde jsme stavěli domečky z přírodnin. Navečer jsme přichystali masky, ve kterých se tančilo na diskotéce.

   

  Pátek 26. května

       Po rozcvičce a snídani si děti sbalily věci a uklidily pokoje. Potom šly na hřiště, kde si zahrály hru Obleč si, co máš. Užily si spoustu legrace, ani se jim nechtělo odjíždět domů.

   

  Závěr: Celý pobyt se nesl v poklidném a veselém duchu, děti cvičily, soutěžily, hrály si, poznávaly nové věci, blíže se skamarádily. Také pomáhaly v kuchyni s úklidem, mytím a utíráním nádobí. Každý den obdržely spoustu odměn, které si lepily ke svým stromům. Během kurzu byly splněny všechny plánované kompetence -  k řešení problému, pracovní, komunikativní, sociální. Velký dík patří rodičům, kteří nám napekli dobroty a přivezli oběd. Moc se všichni těšíme na příští rok, kdy zase pojedeme na Hříběcí.

  29. května - lehkoatletiká olympiáda 2.tříd. Měřili jsme síly s žáky 2.A, všichni jsme bojovali na sto procent. Běh 50 metrů: 1. Martin Ženíšek, 2. Štěpán Amcha, 2. Magdaléna Krejčí. Hod míčkem:3. Valerie Nečasová. Skok daleký: 1.Štěpán Amcha, 2. Martin Ženíšek, 3. Bohumil Nápravník, 2. Magdaléna Krejčí. Běh 400 m: 1. Magdaléna Krejčí, 2. Martin Ženíšek, 3. Štěpán Amcha. Do okresního kola postupují Štěpán ve skoku a Martin v běhu na 50 m. Moc gratulujeme a držíme palce!:-D

  5.června jdeme do knihovny a po návratu se fotografujeme.
   
  20.června - školní výlet: skanzen Veselý Kopec a hřebčín Slatiňany. Výlet byl skvělý, počasí nádherné, zmrzlina nejlepší, peníze utracené...

  21.června - navštívila nás budoucí p.zubařka, učila nás čistit zuby a jak předcházet zubnímu kazu.

  29.června - cvičení v přírodě.

  30.června - vysvědčení a pak : 2 měsíce prázdnin!!!
   

   

   

   

   

   


   
   

      
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz