Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz


Seznam žáků 1.A

Mgr. Blanka Bartošková

 

Adamová Karolína Nela

Bambuchová Adéla

Faltus Richard

Flieeger Petr

Horák Lukáš

Horáková Valentýnka

Houška Tomáš

Hrdoušková Amálie

Hromádka Adam

Knežik Petr

Kořínková Veronika

Kostková Barbora

Kožich Adam

Mareš Nikolas

Musil Štěpán

Novák Marek

Novotná Doubravka

Paulíková Kristýna

Pech Pavel

Pechová Diana

Petroušek Adam

Pohanová Eliška

Pokorný Vít

Rafaj Matyáš

Simandlová Natálie

Sobková Kristýna

Štěpánková Adéla

Vaverka Jakub

Výborná Adéla

  

Termíny zatím naplánovaných třídních akcí :

7.3.  plavání

21.3.plavání

7.4.  knihovna

20.4.Den Země

21.4. Den otevřených dveří v ZUŠ

5.5. Nemocnice - správné mytí rukou

23.5.ZUŠ tanečky-divadlo 30 Kč

26.5.divadlo 25 Kč

30.5. Lehkoatletická olympiáda

5.6.-7.6. Zážitkový kurz Hříběcí

9.6. Knihovna

14.6. Den Slabikáře

26.6. Školní výlet

 

 
Lehkoatletická olympiáda 1.tříd 30.5.2017

Závodili jsme v běhu na 50 metrů, v hodu do dálky, skoku do dálky a běhu na 400 metrů. Všem účastníkům blahopřeji a děkuji za sportovní chování. Výsledky jsou napsané v Zápisníkách.         

     

Zážitkový kurz Hříběcí 5.6.-7.6.2017

Hodnocení zážitkového kurzu na Hříběcí - 1.A

 

téma : „Svět pohádek“

5.6. – 7.6.2017

počet žáků: 29

učitelé: Mgr. Blanka Bartošková, Pavlína Drábková

instruktoři: Soňa Nývltová, Alena Pučelíková, Zuzana Zdražilová

 

Ve dnech 5.6. – 7.6.2017 se naše třída vydala na Hříběcí společně se svou paní učitelkou třídní a paní vychovatelkou, aby zde děti prožily tři dny v přírodě, bez rodičů a dokázaly tak, že se společně dokážou postavit obavám, strachu, každodenním problémům, které s sebou nese náhlé osamostatnění se a absence rodičovského dohledu. Tři dny se musely děti spolehnout především na sebe, zvládnout mnoho aktivit, naučit se spolupracovat se svými spolužáky a dokázat, že společný rok ve škole vytvořil z dětí dobře fungující partu, která pod dohledem paní učitelky dokáže skvěle fungovat.

 

V pondělí jsme se sešli ve třídě a netrpělivě jsme očekávali dobu odjezdu. Mezitím jsme ve třídě ve dvojicích malovali hrady. Pomalu jsme se tím připravovali na vstup do světa pohádek. Ty nás provázely a motivovaly po celou dobu našeho pobytu. Před samotným odjezdem nás paní vychovatelka poučila o bezpečném chování během našeho pobytu na Hříběcí. Autobus nás záhy odvezl na Hříběcí. Vše pro nás bylo nové, a tak jsme se těšili a netrpělivě vyhlíželi náš cíl. Konečně jsme se dočkali, přivítali nás princ s královnou z království Za Sedmi horami. Dozvěděli jsme se od nich, že se princi ztratila nevěsta a královská rodina nás poprosila, abychom mu pomohli princeznu nalézt. Nápovědou nám byla mapa cesty, ale čekalo na nás sedm úkolů – získání sedmi indicií, které nám pomohly princeznu nalézt.

Rychle jsme se ubytovali a vyrazili plnit první úkoly. Po skupinách jsme vyrazili do lesa, kde jsme pomocí štafetového běhu získávali jednotlivé části skládačky s různými pohádkovými motivy a ty jsme nakonec složili a poznávali o jaké pohádky jde. Za splněný úkol jsme dostali první nápovědu. Následovaly seznamovací a kontaktní hry na hřišti. Svět pohádek jsme ztvárnili před budovou, kde jsme křídou na zem malovali pohádkové postavičky. Protože bylo krásné počasí, vyrazili jsme před večeří  na hřiště zahrát si míčové hry. Den jsme ukončili diskotékou, i na ní jsme soutěžili – poznávali jsme znělky a písničky z různých pohádek, hráli různé taneční hry. Protože jsme byli hodně unavení, vynechali jsme cestu do lesa a padli jsme do postelí.

Druhý den začínal rozcvičkou, naučili jsme se taneček pro královskou rodinu a plnili jsme další úkoly. Během dopoledne jsme se znovu rozdělili do skupin a vyrazili řešit do lesa pohádkové kvízy. Odpoledne jsme vytvořili jiné skupiny (abychom se lépe poznali a naučili jsme se vzájemně spolupracovat) a vrátili se společně s instruktory do lesa řešit další úkoly a získat tak další nápovědu. Všem skupinám se dařilo, a tak jsme nakonec tolik potřebnou nápovědu získali. Stavěli jsme příbytky pro lesní skřítky, které jsme si chtěli naklonit, aby nám večer pomohli – čekal nás totiž úkol nejtěžší – hledání ztracené princezny. Bohužel jsme se dočkali silného deště a bouřky, a proto jsme další aktivity museli přizpůsobit počasí a přesunout je do budovy (další hry – kreslení princezny, skákání v pytlích, šifrovala atd.). Po setmění jsme se společně vydali v budově po stezce odvahy, abychom získali poslední indicii, tu jsme museli získat do půlnoci a moc jsme se báli, že to nestihneme, to by si musel princ vzít zlou Drahomíru. Na stezce jsme měli velký strach, ale do cíle jsme došli všichni – zvládli jsme to!( někteří přitom překonali především sami sebe a svůj strach). Po splnění posledního úkolu nás navštívili princ s královnou, kteří nás vyzvali, abychom nalezli ztracenou princeznu. Princeznu jsme podle nápověd snadno nalezli, a proto jsme byli pozváni na královský ples. Princ a princezna nás pasovali na prince a princezny a podělili se s námi o královský poklad. Tím naše báječné putování pohádkovým světem končilo. Po tak náročném dni jsme téměř okamžitě usnuli, nejednomu z nás se zdálo o napínavé cestě.    

 

Třetí den opět začínal rozcvičkou, ale nikomu z nás se nechtělo „vstávat a cvičit“. Během dopoledne nás čekaly hry venku a závěrečná reflexe – výtvarné zpracování zážitků. Každý z nás obdržel účastnický list. Celý pobyt se vydařil, děti se do aktivit se zájmem zapojovaly, pomáhaly si, spolupracovaly, vyzkoušely svou odvahu. Také pomáhaly  s přípravou jídla, utíráním nádobí a úklidem. Vyzkoušely si bez rodičovského dohledu postarat se o sebe a své věci.

Během kurzu byly naplňovány tyto kompetence: komunikativní, sociální, pracovní a k řešení problémů.

 Mgr. Blanka Bartošková              

 

 Knihovna 9.6.2017         

Návštěva knihovny 7.3.2017. Dnes si pro nás vedoucí dětského oddělení Lenka Havlová připravila povídání a čtení o Slůněti. Nejdříve jsme doplňovali otázky, co víme o slonech a pak jsme si je společně kontrolovali a vysvětlovali. Paní Havlová nám potom přečetla příběh malého slůněte. Pak jsme si šli  vypůjčit knihy . Do knihovny zase půjdeme 9.6.2017.

 

 

Před zápisem do 1.tříd nás ve třídě navštívily děti ze školek, aby se podívaly, co je ve škole čeká. 

Ve čtvrtek 20.dubna jsme se zúčastnili oslavy Dne Země , kterou každoročně připravuje ekologické centrum Mravenec.

Protože byla veliká zima, nestihli jsme si projít všechna připravená stanoviště, tak snad příští rok.         

pátek 21.dubna jsme byli v Základní umělecké škole na Dnu otevřených dveří. Děti se hravou formou seznámily se základními pojmy hudební nauky. Poznávaly hudební nástroje a dokonce některé byly na svém prvním koncertu svých vrstevníků.         

Ve čtvrtek 19.1.2017 jsme byli v divadle na třech pohádkách s ekologickou tématikou. Cena 40 Kč, zaplatím přes školní pokladnu.   

6.2.2017 návštěva městské knihovny a Pasování prvňáčků na „Rytíře řádu čtenářského“.

Další návštěvu plánujeme na 27.2.2017(děti si vezmou své nové čtenářské průkazky).       

V úterý 11.4. jsme byli na posledním letošním plavání. Tentokrát jsme všichni byli v malém bazéně, kde jsme nejdříve hráli hry a pak závodili v plavání. Druhou hodinu jsme dováděli v relaxačním bazéně.         

Návštěva paní ministryně Kateřiny Valachové.     

Kluci z naší třídy se zapojili do školní fotbalové soutěže „McDonald´s Cup“.     

Od 10.1.2017 chodíme plavat. Na plavecký výcvik se přihlásila celá třída. Někteří dokonce plavou ve velkém bazénu.

Cena 580 Kč, placeno přes školní pokladnu.       

Dneska (čtvrtek 5.1.2017) jsme byli místo tělocviku bobovat. Konečně sníh…         

 

V úterý 20.12.2017 jsme si vyrobili vánoční svícny. Myslím, že se dětem moc povedly.         

Ve středu 14.12. je Den otevřených dveří. Zveme všechny rodiče v 16.00 do naší třídy.V pondělí 5.12. naší třídu navštívili Mikuláš, čerti a andělé. Trochu jsme se báli, ale nikoho neodnesli.  Mikuláš nám přinesl pera. Hned jsme je vyzkoušeli v písance.         

V úterý 15.11. jsme navštívili  středisko ekologické výchovy MRAVENEC.

Objednali jsme si téma“Co je les a kdo v něm žije?“. Dozvěděli jsme se, k čemu je les potřebný, která zvířátka tam bydlí, čím se živí. Jaké tam rostou rostliny, „zasadili“ jsme si lesík, umístili do něj zvířátka.  Vyzkoušeli jsme si, čím se živí ježek. Jak přezimuje. Třídili jsme lesní plody….. Účastnický poplatek 40 Kč zaplatím přes školní pokladnu

         

     

Hurá, už jsme prošli Živou abecedou a  máme Slabikáře.

14.12. bude Den otevřených dveří a tam Vám předvedeme, co už všechno umíme.   

V pátek 11.11. 2016 jsme byli na Dnu otevřených dveří  Rybářského svazu Pelhřimov. Prohlédli jsme si jejich techniku, okoukli vystavené ryby a zkusili jsme si ulovit rybičku.         

Ve čtvrtek 20.10. jsme navštívili akci „Doktora se nebojíme“ na dětském oddělění Nemocnice Pelhřimov. Moc děkujeme paní Fridrichovské, která nás pozvala a se svými kolegyněmi pro nás akci připravila.

         

Dnes nás ve třídě navštívil maskot akce „ Ovoce a zelenina do škol“ – Bovýsek. Přišel děti prozkoušet ze znalosti ovoce a zeleniny a každému přinesl jablkový nápoj.   

V pátek 7.10. si děti o pracovních činnostech  vyrobily Skřítka Podzimníčka.

     

Od 7.září chodíme každou středu bruslit.

          

       

V rámci Evropského týdne mobility jsme v pátek 16.9. byli na Dnu bez aut.

Přivítaly nás písničky od žáků ZUŠ Pelhřimov, čekala nás spousta soutěží s naučnou tématikou ( ekologie, doprava,první pomoc), kde jsme si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti. Byli jsme se také podívat na zásah hasičů u simulované dopravní nehody (tam jsme bohužel moc neviděli, ale slyšeli komentář).         

         

 

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz