Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

6.B 

                                  

třídní učitelka: Mgr. Lucie Bečková

 

1.     Augustová Alena

2.     Benko Jakub

3.     Bradová Anna

4.     Brázdová Veronika

5.     Bušek Daniel

6.     Čeněk Tomáš

7.     Dolejší Marie

8.     Dománková Kristýna

9.     Hrdoušková Tamara

10.   Hubata Vojtěch

11.   Jančička Filip

12.   Jechníček David

13.   Kloudová Štěpánka

14.   Kňourek Ondřej

15.   Kotrč Dominik

16.   Kučera Stanislav

17.   Makovičková Ella

18.   Musilová Šárka

19.   Nečas Matyáš

20.   Svoboda Lukáš

21.   Svoboda Patrik

22.   Šašek Martin

23.   Širůček Dominik

24.   Širůčková Daniela

25.   Šramotová Michaela

26.   Urbánková Barbora

27.   Váňová Viktorie

28.   Volčíková Adéla

 

Plán třídního učitele:Přiložené soubory:
 • 6.B_plan.doc
 • Výměnný pobyt ZŠ Na Pražské Pelhřimov a ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

              Ve dnech 17. – 19. května 2017 nás navštívily slovenské děti z Dolnýho Kubína. Přijely ve středu 17. května ve 13 hodin. Po příjezdu se šly ubytovat. Kluci byli ve velké tělocvičně a holky v malé. Pak se všichni šli naobědvat do naší školní jídelny. Po obědě si vzali batůžky a společně jsme jeli autobusy na Křemešník. Nejprve jsme vylezli na rozhlednu Pípalku a poté jsme dostali rozchod. Dále následovala pěší cesta zpět do Pelhřimova. Přišli jsme kolem 19. hodiny. K večeři jsme si opekli špekáčky a jako zákusek si dali buchtu či zeleninu a ovoce. Poté jsme se rozloučili, šli domů a Slováci spát do tělocvičen.

              Ve čtvrtek jeli Slováci do Prahy, kde navštívili Pražský hrad, Václavské náměstí a jiné pamětihodnosti našeho hlavního města. Než přijeli, připravili jsme jim večeři. K večeři měli švédské stoly, kde si mohli vybrat, na co měli chuť. Poté jsme sina hřišti hráli různé hry.

              V pátek jsme jim opět připravili snídani, kde si mohli vybrat, co budou chtít. Následně byla připravena krátká prezentace o Pelhřimově, okolí a naší škole. Dále jsme se vydali na Masarykovo náměstí, kde jsme vylezli na věž sv. Bartoloměje. Následoval rozchod, společné foto a návrat zpět do školy. Tam jsme si ještě užívali pár společných chvil. Před jejich odjezdem jsme jim rozdali dárečky a svačinku na cestu. Když odjížděli, byli jsme všichni smutní, ale těšili jsme se, až pojedeme k nim…

   

              V pondělí 29. 5. 2017 jsme se dočkali, obě třídy 6.A i B jsme se sešli před školou v 6:45, naložili svá zavazadla a kolem 7. hodiny jsme vyrazili směr Dolný Kubín. Cesta trvala cca 7 hodin. Když jsme přijeli do cíle a přivítali se se Slováky, zavedly nás slovenské děti do školní jídelny na oběd. Po obědě nás autobus odvezl na náměstí, kde jsme měli rozchod a procházku po městě. Po návratu z města jsme se ubytovaliv tělocvičně, kde jsme si vybalili věci. My, holky, jsme se ubytovaly v malé tělocvičně a kluci ve velké. Poté jsme šli z tělocvičny pěšky na večeři do školy a po ní nás čekal program, při kterém jsme plnili úkoly a hráli různé hry. Kolem 23. hodiny jsme šli po celém dni unavení spát.

              Druhý den jsme vstávali v 7 hodin a vyrazili do školy na snídani. Tam jsme se najedli a dostali balíček s jídlem na cestu. Čekala nás totiž túra v Jánošíkových dierách, kde jsme nejprve udělali společné foto a pak už pokračovali vzhůru do hor. Bylo to tam moc krásné.Šli jsme při bystřině a cestou nás čekaly různé překážky, které byly skvělýmzpestřením – lezení po vysokém žebříku, pod kterým tekl vodopád, lávky přes řeku a úzké cestičky mezi skalami. Po asi 3 hodinách chůze jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se vracela pomalu zpět k autobusu a druhá pokračovala na horu, která bylacca 1100m. n. m. Tato cesta byla velmi náročná, protože byla velice strmá, ale výhledv cíli stál za to. Cesta dolů pak byla o trochu náročnější.

  Po návratu k autobusu jsme se setkali s ostatními a odjeli zpět do Kubína. Ve škole na nás čekala večeře, po které jsme za odměnu jeli relaxovat do bazénu. Vyzkoušeli jsme všechny tobogány, skluzavky a divokou řeku. Byl to úžasný relax. Cestou z bazénu nás doprovázela doznívající bouřka. Po takto náročném, ale skvělém dni jsme všichni ulehli unavení do svých spacáků.

              Poslední den, ve středu 31. května, jsme se po snídani vydali na pltě na řece Oravě. Všichni jsme obdrželi záchranné reflexní vesty, bez kterých se na plť nesmělo. Byli jsme rozděleni na čtyři skupiny a pluli asi 40 minut. Na každém voru byl pltník a jeho pomocníci, kteří nám povídali nejen o historii pltnictví. Bylo to moc zajímavé a také mnohdy zábavné. Nakonec nás čekala prohlídka Oravského hradu, krátký rozchod v podhradí a závěrečný oběd ve škole. Po dojemném rozloučení se se slovenskými žáky a učiteli jsme se usadili do autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů. Cesta utíkala, do Pelhřimova jsme ale přijeli až po 21. hodině.

              Tento výměnný pobyt se nám velmi líbil a rády bychom za všechny spolužáky poděkovaly panu řidiči, že nás celé tři dny vozil a byl na nás hodný, také panu řediteli, pánům učitelům i naší paní učitelce. Bylo to super, děkujeme! 😊

  Ája Augustová a Viki Váňová, 6.B

           

           

           

  Projektový den žáků třídy 6.B

              Dne 25. dubna 2017 se konal projektový den v 6. a 7. ročnících. Pro naši třídu to znamenalo, že se během tohoto dne žáci věnovali 90 minut dopravní výchově, 90 minut sexuální výchově a stejný časový úsek finanční gramotnosti.

              Den začal tím, že jsme se vypravili na dopravní hřiště, které se nachází nedaleko školy. Většina z nás si z domova přivezla vlastní kola nebo koloběžky, ostatní si je půjčili na hřišti. Samozřejmě bylo povinností mít i helmy, jinak bychom museli na hřišti pouze sedět, a to nikdo z nás nechtěl.

              Moc jsme si to užili, líbilo se nám, že se najednou hřiště proměnilo ve skutečnou silnici se semafory, značkami, kruhovým objezdem, železničním přejezdem nebo parkovištěm. Pravidla silničního provozu jsme poctivě dodržovali, už jen proto, že paní učitelky Bečková a Kůrková nás kontrolovaly a v případě chyby upozornily.

              Jakmile jsme se vrátili zpět do školy, dalším bodem byla sexuální výchova, především téma dospívání, dále finanční gramotnost, kde jsme si povídali o rodinném rozpočtu. Obě tyto přednášky a semináře byly zajímavé, ale jízda na kole nás bavila o trochu více, protože jsme byli venku a v pohybu.

              Už teď se zase těšíme na další akci, která bude již v květnu. Přijedou nás totiž navštívit žáci a učitelé ze slovenské základní školy.           

           

           

           

   

  Ministryně školství Kateřina Valachová navštívila ZŠ Na Pražské

              Dne 26. ledna 2017 přivítala naše škola ministryni školství Kateřinu Valachovou. Ta diskutovala nejen s vedením, odměnila žáky 5. tříd za sportovní nasazení, ale popovídala si také s našimi žáky, včetně dětí z 6.B. Ti paní Valachovou zaujali zejména tím, že se často a rádi věnují sportovním aktivitám a netráví veškerý čas u počítače.

  Tato vzácná návštěva byla velkým zážitkem nejen pro naši třídu…           

  Výlet do Jihlavy na laser game a vánoční trhy 

   

  Dne 22. prosince 2016 jely třídy 6.A a 6.B spolu se svými třídními učiteli a paní učitelkou Michaelou Horákovou za zábavou do jihlavské Prime arény.

  Ráno v 8:00 hodin jsme si všichni poslechli vánoční přání od pana ředitele a poté nasedli do autobusu, směr Jihlava. V 9:00 hodin jsme už všichni byli na místě. Nejprve jsme se převlékli, vyslechli instrukce, poté vytvořili týmy a šli hrát.

  Bylo to super, moc nás to bavilo! Paní učitelky i pan učitel si s námi také zahráli.

  Jakmile jsme opustili arénu, vydali jsme se na jihlavské náměstí, kde se konaly vánoční trhy. Zde jsme dostali hodinový rozchod, kterého někteří využili k nákupům dárků, jiní k ochutnání trdelníků, punče nebo rychlého „Mcobčerstvení“.

  Kolem 13. hodiny jsme již jeli domů, došli si na oběd, zkontrolovali šatní skříňky a utíkali domů.           

           

  Výlet do předvánoční Vídně

   

  Ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 7:30 hodin jsme my, žáci 6. – 9. tříd, odjížděli směr Vídeň. Cesta probíhala dobře a ani se nám nezdála tak dlouhá.

  Naší první zastávkou v Rakousku byl zámek Schönbrunn, nádherná barokní stavba. Zde jsme se prošli po zahradách a navštívili i tamější vánoční trhy. Tam se nám moc líbilo.

  Další částí našeho výletu byla klenotnice v Hofburgu, kde je uložena nevýznamnější sbírka skvostů na světě. Viděli jsme například rakouské korunovační klenoty, ale také drahé šperky nesmírné hodnoty. Tyto poklady nás zaujaly.

  Poté jsme se vydali do samotného centra města a procházeli se. Ukazovali jsme si různé významné budovy Vídně, ale nejvíce nás zaujala katedrála sv. Štěpána, nádhera! Stephansdom je právem symbolem Vídně. U této stavby jsme si dali rozchod a většina z nás si nakoupila pěkné věci na památku.

  Poslední zastávkou byly vánoční trhy před radnicí. Byla tam hlava na hlavě, takže se všichni mačkali. Vídeňské trhy mají dlouholetou tradici, jsou krásné, mnoho stánků s punči, ozdobami, sladkostmi, výrobky ze skla i ze dřeva atd.

  Zde jsme si opět dali rozchod, nakoupili nějaké drobnosti, a hlavně jsme ochutnali vánoční punč. Hrneček, ze kterého jsme punč pili, jsme si odvezli domů na památku.

  Celý výlet se nám moc líbil, už teď se těšíme na příští rok.

  Makovičková Ella, 6.B           

           

  Exkurze Brno

  Dne 12. 10. 2016 jsme se zúčastnili exkurze do Brna. Tímto poznávacím výletem jsme si prohloubili znalosti dějepisu. Nejprve jsme navštívili muzeum Anthropos, zde byl vystavený trojhrob, mamut v životní velikosti a také kostra Australopitécké dívky Lisy. Dále jsme se jeli podívat do Archeoparku Pavlov, kde jsme viděli více než šest druhů pěstních klínů. Byla zde vystavena kopie Věstonické venuše a také trojhrob. Nakonec jsme dojeli do Mikulova, kde jsme se šli podívat do jeskyně Na Turoldu. Uvnitř jsme viděli dva netopýry - pro nás všechny to byl velký zážitek.

  Celý den jsme si velice užili, byla to moc hezká exkurze. 

                                                       Za třídu 6. B Alena Augustová  Projektový den

  2. 11. 2016 se pro nás, žáky 6. a 7. ročníků, konal projektový den. První hodinu nás navštívily dvě paní z banky a vyprávěly na téma finanční gramotnost. Nejvíce nás zaujalo povídání o padělcích. Zkoumali jsme totiž znaky, díky kterým poznáme, že je bankovka falešná. 

  Druhou hodinu jsme se rozdělili na dvě skupiny – dívky a chlapci. A čekalo nás povídání o sexuální výchově. Bavilo nás to, protože jsme se dozvěděli nové informace o změnách v pubertě.

  Třetí hodinu jsme společně s paní učitelkou Bečkovou a Rodovou šli do ulic a povídali si o dopravě na silnicích a křižovatkách. Poté jsme měli přednášku o dopravní výchově. Přijeli k nám dva policisté, promítali nám fotky z dopravních nehod, různá videa o bezpečnosti, odpovídali na naše dotazy a ukazovali svou výzbroj, což se nám líbilo asi nejvíce.

  Celý den nás bavil a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.

                                                                                         Za třídu 6. B Anička Bradová

       

   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz