Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Biologická olympiáda -  školní kolo

V čtvrtek 10. prosince 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády.

Letošní ročník měl název Život v temnotě. Celkem se soutěže zúčastnilo 32 žáků z 6. až 9. ročníků. Soutěžili ve dvou kategoriích, v kategorii D žáci 6. a 7. ročníku a v kategorii C žáci 8. a 9. ročníku. Soutěž se skládá ze tří základních částí: z testu znalostí, z poznávání rostlin a živočichů a z praktického úkolu. Z každé kategorie postoupili první dva úspěšní řešitelé do okresního kola. Všem soutěžícím děkuji za účast na Biologické olympiádě a vážím si toho, že jste přišli a vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v této  velmi náročné biologické soutěži. Všem zúčastněným žákům děkuji za účast, postupujícím gratuluji a přeji v dalším kole hodně úspěchů.

Vítězové školního kola v jednotlivých kategoriích:

Kategorie D:

Kristýna Blažková 7. B

Lukáš Kaňka 7. B

Kategorie C:

Barbora Kovářová 8. A

Veronika Slabá 8. A

Okresní kolo Biologické olympiády

Ve středu 13. 4. se konalo okresní kolo BiO. Podmínkou účasti bylo vypracování vstupního úkolu, kde si děvčata zvolila téma Etiolizované rostliny. Obě si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za soustavnou přípravu a výbornou reprezentaci naší školy. Slabá Veronika obsadila 8. místo a Kovářová Barbora 14. místo.

Ve čtvrtek 21. 4. reprezentovali naší školu v nižší kategorii D BiO žáci 7. B. Do okresního kola soutěže šli se vstupními úkoly na téma Etiolizovaníé rostliny a Kuchyně z temnoty . Oba byli velmi úspěšní. Blažková Kristýna vybojovala 7. místo, Kaňka Lukáš se dělí o 12. - 13. místo v kategorie D. Také jim patří velký dík za příkladnou reprezentaci a důkladnou přípravu.

Před okresním kolem soutěže jsme využili pozvání Gymnázia v Pelhřimově a navštívili jsme jejich učebny biologie, kde jsme vyzkoušeli pozorování s mikroskopy.

Mgr. Jaroslava Novotná

         

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz