Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Výlet ZŠ Na Pražské do Anglie

     Dne 24. 10. 2015 se 45 žáků ze ZŠ Na Pražské zúčastnilo týdenního naučného pobytu ve Velké Británii.

Po celou dobu jsme měli k dispozici průvodkyni Simonu Kopeckou. Ve Francii jsme nastoupili na trajekt, který nás dovezl do anglického Doveru. Poté jsme pokračovali do města Paignton, kde jsme navštívili místní ZOO. K večeru jsme prošli centrum města a pláž a nakonec jsme se setkali se svými hostitelskými rodinami.

     V pondělí ráno nás čekala první výuka s rodilým mluvčím v jazykové škole LAL Torbay, kde jsme byli rozděleni do skupin po patnácti žácích podle úrovně naší angličtiny. Po obědě byla na programu prohlídka hlavního města Devonu – Exeteru. Prohlédli jsme si katedrálu, prošli nejužší uličkou v Anglii a zbyl nám čas i na nákupy.

     V úterý opět následovalo dopolední vyučování a pak přesun do Plymouthu. Tam jsme navštívili National Marine Aquarium a anglický průvodce Chris, který nás provázel po celou dobu pobytu, nám ukázal přístav.

     Ve středu jsme se účastnili celodenního výletu na biologickém projektu Eden Project, kde jsme si mohli projít různými podnebnými pásy (např. pouští a deštným pralesem). Po prohlídce nás autobus dopravil do města Torquay na nákupy.

     Po čtvrteční výuce jsme vyrazili do Národního parku Dartmoor. Tam jsme vyšli na žulové vrcholky kopců (tory), odkud se nám naskytl krásný výhled na krajinu a města. Měli jsme také možnost pohladit si divoké poníky. V nedaleké vesničce Widecombe jsme navštívili místní kostel se hřbitovem a ochutnali typický devonský dezert Cream Tea.

     V pátek časně ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a vydali jsme se na pětihodinovou cestu do Londýna. Zde jsme viděli nejznámější památky, jako například Londýnské oko, Westminsterské opatství, Big Ben nebo Trafalgarské náměstí. Ve večerních hodinách nás autobus odvezl na trajekt a poté nás čekala cesta domů.

     Výlet jsme si velmi užili a výuka nám byla velkým přínosem. Poslední školní den jsme obdrželi také certifikát.

Děkujeme panu řediteli za to, že nás do tohoto projektu přihlásil, učitelům a paní průvodkyni za trpělivost a pánům řidičům za příjemnou, klidnou a bezpečnou dopravu.

(Hunalová S., Mynaříková N., Kroupová A., Höferová M. – žákyně 9. ročníku)

       

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz