Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

AMERICKÁ DIPLOMATKA NA ZŠ NA PRAŽSKÉ

            Dne 10. února 2015 přijela na naši školu diplomatka z USA. Většina z nás byla z tohoto setkání trochu nervózní, protože jsme ji vůbec neznali. Když jsme se s ní však seznámili, nervozita z nás opadla, jelikož byla mladá a velmi milá. Strávili jsme v její společnosti dvě zábavné a podnětné vyučovací hodiny, při kterých jsme mluvili pouze anglicky.

            První hodinu jsme společně diskutovali, abychom se o ní dozvěděli co nejvíce informací. Zjistili jsme mnoho zajímavostí o jejím životě, práci a všedním životě v USA. Měli jsme připravené velké množství otázek, které nám usnadnily udržení stálé konverzace.

            Druhou hodinu jsme diplomatce předvedli připravené prezentace. Tyto prezentace jsme dělali ve dvojicích na různá témata. Povídali jsme o českých památkách, Praze, jídle, politice, sportu, hudbě, přírodě a našem městě Pelhřimovu. Hodně jsme se nasmáli a naučili. Každý z nás dostal nějaké drobnosti a my jsme paní diplomatce na oplátku darovali krásné květiny. Po skončení poslední prezentace jsme se rozloučili a poděkovali jí za návštěvu.

            Myslíme si, že se hodiny vydařily. Zcela jistě byly obě strany spokojeny. Žákům naší školy udělala konverzace v angličtině velkou radost. Doufám, že naše škola bude i nadále pokračovat v podobných projektech. 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz