Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

AMERIČTÍ STUDENTI NAVŠTÍVILI ZŠ NA PRAŽSKÉ V PELHŘIMOVĚ

V pondělí 3. října 2016 zavítali na ZŠ Na Pražské v Pelhřimově američtí studenti ze Severní Karolíny. Celý týden navštěvovali hodiny anglického jazyka na prvním i druhém stupni.

Zatímco hodiny na prvním stupni naší školy byly zaměřeny na procvičování slovní zásoby, zpívání a hraní her, hodiny na druhém stupni se nesly v duchu konverzace.

Studenti se nám v úvodu hodiny nejprve představili, vyprávěli nám o své rodině, jejich zemi a téměř vždy nám sdělili něco překvapivého. Po vzájemném představení jsme si společně povídali o tématech, která byla připravena. Pokaždé nás milí hosté pobavili, jelikož humor americkým studentům rozhodně nechyběl.

Díky této návštěvě, která se koná na naší škole pravidelně dvakrát až třikrát do roka, máme možnost rozšířit si komunikační schopnosti a odposlouchat americký přízvuk. Tyto zážitky nás také kromě jiného motivují k učení angličtiny. Mnozí si tak uvědomí důležitost anglického jazyka, který je zapotřebí i v běžném životě. Zároveň se díky těmto hodinám naučíme  komunikovat cizím jazykem.

Ráda bych za nás, všechny žáky, poděkovala vedení ZŠ Na Pražské a učitelům, kteří nám umožňují výuku s americkými studenty. Do budoucna se budeme těšit na další návštěvy.

(Žákyně 9. ročníku Slabá Veronika)     

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz