Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Postup odhlašování stravy a volba jídla

Na webové adrese www.zs-prazska-pe.cz  najdete jídelní lístky, vnitřní řád školní jídelny a aktuality, ve kterých získáte nové informace o provozu školní jídelny.

 

Důležitá pro všechny strávníky je ikona „ Odhláška / přihláška stravy „ – program i-Stravné.

Každý strávník obdrží  ID číslo a heslo, které bude používat pro přihlášení.

Toto číslo strávníka bude uváděno jako specifický symbol u platby za stravné / na složence a ve výpisech z účtů /. Heslo přidělené lze ponechat nebo změnit – uložit.

 

Od 6,00 hod do 7,00 hodin je pauza pro zpracování dat a program – Stravné nefunguje.

 

Změna  jídla :  tuto změnu lze provést  za 1. po internetu

                                                       za 2. u objednávkového terminálu před jídelnou

                                                       za 3. výjimečně  v kanceláři jídelny

Strávník bude stále přihlášen na oběd č. 1. a volit si bude pouze v případě, že bude chtít oběd č.2.

Nejlépe je změnu  /tj. volbu oběda č. 2 / provést po zveřejnění jídelního lístku na celých 14 dní dopředu. Nejpozději lze změnu provést 2 pracovní dny předem / např. v pondělí  do 8 hodin ráno si můžete volit oběd na středu /. Odhlášku na následující den lze provést pouze do 12.30 hodin. /počítají se pouze pracovní dny /. Náhlé změny / nemoc / lze odhlásit pouze po telefonu do 8 hodin ráno pouze u žáků ZŠ.

Upozornění – oběd číslo 2 ŠJ nebude vařit, pokud se přihlásí méně než 50 strávníků.

 

Přehled odběru :

Vysvětlivky :

V kolonce odebráno                             Znamená

---------------------------------------------------------------

1                                                            oběd č. 1 byl odebrán

2                                                             oběd č. 2 byl odebrán

nečipnuto                                                oběd nebyl odebrán nebo byl odebrán, ale

                                                               nebylo čipnuto

odhlášeno                                                oběd byl odhlášen 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz