Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
Dne 8. února 2017 se na naší škole již tradičně konala recitační soutěž. Zúčastnily se jí vybrané děti z druhého až pátého ročníku. V první kategorii(2.-3. třídy) se umístila na prvním místě Adéla Mikulová, na druhém místě Monika Zajícová a třetí místo obsadila Beáta Krátká. Ve druhé kategorii vyhrála první  místo Tereza Svobodová, druhé místo Nikola Kaňková a třetí místo vybojoval Lukáš Dubský.  Všem vyhercům blahopřejeme!
Zapsala: Mgr. Kateřina Horáková


   

Dne 2. února  2016 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 24 žáků ze druhých až pátých tříd.

 V první kategorii se na 3. místě umístil Kryštof Kadlec z 3. A, druhé místo obsadil Denis Kočí z 2.A a prvním místoobsadila Agáta Kadlecová ze 3.A. Do místního kola postupují Denis Kočí a Agáta Kadlecová.

Ve druhé kategorii ( 4. a 5. třídy) 3. místo obsadila Viktorie Váňová z 5. B, na druhém místě skončila Tereza Svobodová ze 4.B a první místo obsadila Alžběta Kupcová z 5.A. Do místního kola tedy postupují Tereza Svobodová a Alžběta Kupcová.

Všem výhercům velice blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech. Ostatním recitátorům děkujeme zaúčast a velmi pěkné výkony.

Mgr. Kateřina Horáková   

 
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz