Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

 

Složení členů Rady školy:

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

Zástupci pracovníků školy zvolení učitelským sborem

  • 1. Mgr. Pavel Kranda – učitel ZŠ, bytem Rynárec

        kranda@zs-prazska-pe.cz

  • 2. Mgr. Jirků Miloslav – zástupce ředitele ZŠ, bytem Pelhřimov

        milan.jirku@seznam.cz

  • 3. Mgr. Koňáková Jana – učitelka ZŠ, bytem Pelhřimov

        jkonakova.pe@seznam.cz

  • 4. Mgr.Novotná Jaroslava – učitelka ZŠ, bytem Těchoraz

       novotna@zs-prazska-pe.cz

Zákonní zástupci žáků zvolení rodiči

  • 5. Donabauer Jan, pracovník fy Agos, bytem Pelhřimov

        donabauer@agos.cz

  • 6. Mgr. Ecler Martin – ředitel KZmP, bytem Pelhřimov

        reditel@kzpe.cz

  • 7. Bc. Kapoun Pavel  – bytem Pelhřimov

        kapoun.pavel@seznam.cz

        8.  Horák Petr – bytem Pelhřimov,

             horak.petr@email.cz     

Zástupci ustavení zřizovatelem

        9.Ing. Tomáš Dufek – místostarosta MÚ, bytem Pelhřimov

        dufek.t@mupe.cz

        10.MUDr.Hynek Poul –  bytem Pelhřimov

             hpoul@hospital-pe.cz, hpoul@tiscali.cz

        11. Ing.Hunalova Dana– pracovnice MÚ, bytem Starý Pelhřimov 

              hunalova.d@mupe.cz

       12.   Jindřich Vaňkát – bytem Pelhřimov

                vankat@mupe.cz   
Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz