Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

!!!!   Informace pro rodiče  !!!

Od 1.3.2017 prosíme rodiče, aby využívali tento formulář na omlouvání dětí ze školní družiny. DěkujemePřiložené soubory:
 • zadost_o_uvolneni.docx
 • Školní družina ve školním roce 2017/2018

  Plán na školní rok 2017/2018

  Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

  Září

  ·         Výzdoba družiny, chodeb

  ·         Pohybové hry na hřišti

  ·         Výtvarné soutěže

  ·         Kolektivní hry, soutěže a hry v odděleních

  ·         Didaktické hry

  ·         Hodina pohybu navíc (bruslení)

  Říjen

  ·          .           „Drakiáda“ – výroba draků, soutěž o nejhezčího draka, pouštění draků

  ·          .            Podzimní vyrábění s Jeřabinou

  ·          .            Halloween – výroba strašidel

  ·          .           Soutěže, hry v odděleních

  ·          .          „Strašidlení“ – návštěva muzea Strašidel, lampiónový průvod

  ·          .           Hodina pohybu navíc (bruslení)

   

  Listopad

   

  ·         .            Výrobky z přírodnin, koláže z přírodnin, výstavy prací

  ·         .            Konstruktivní hry, společenské hry v odděleních

  ·         .             Hry na hřišti, vycházky do přírody

  ·         .             Výroba čertů a mikulášů

  ·         .              Výroba podzimních věnců

  ·         .             Výroba výzdoby do oken

  ·         .             Hodina pohybu navíc (bruslení)

  Prosinec

  ·         Adventní čas, výzdoba třídy, chodeb

  ·         Výroba vánočních přání, adventních věnců

  ·         Čerti a čertice u nás

  ·         Školní akademie

  ·         Vycházky zimní krajinou

  ·         Zimní sportování – bobování, koulování a stavění sněhuláků

  ·         Hodina pohybu navíc (bruslení)

   

   

  Leden

  ·         Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

  ·         Zimní radovánky – bobování, vycházky

  ·         Soutěže na sněhu – nejlepší sněhulák, iglú

  ·         Soutěživé hry v odděleních

  ·         Hodina pohybu navíc (míčové hry v tělocvičně)

  Únor

  ·         Výroba „valentýnek“

  ·         Pohádkový karneval – výroba masek

  ·         Masopust na náměstí spojený s průvodem

  ·         Masopustní rej v tělocvičně - diskohrátky

  ·         Míčové hry v tělocvičně, soutěživé, závodivé hry

  ·         Didaktické hry, kolektivní hry, konstruktivní hry

  ·         Hodina pohybu navíc (míčové hry v tělocvičně)

  Březen

  ·         „Jaro je tu“ – vítání jara, jarní vyrábění v jednotlivých odděleních

  ·         Velikonoční výzdoba třídy

  ·         Přáníčka ke Dni Matek

  ·         Pobyt na zahradě školy, školním hřišti

  ·         Kouzelník „Merlin mezi námi“

  ·         Hodina pohybu navíc (míčové hry v tělocvičně)

  Duben

  ·         Den Země – úklid okolí školy a hřiště

  ·         Výtvarná soutěž – jarní tématika

  ·         Hudební školička

  ·         Rej čarodějnic – soutěž o nejhezčí čarodějnici

  ·         Hry v odděleních

  ·         Divadelní představení „Divadélka Kos“

  ·         Zdobení kraslic – tradiční i netradiční techniky

  ·         Hodina pohybu navíc (míčové hry na školním hřišti)

  Květen

  ·         Malování na chodníku

  ·         Adaptační kurzy – Hříběcí

  ·         Hry na hřišti

  ·         Družinová olympiáda, soutěže na hřišti

  ·         Práce s moduritem – výroba dárků pro maminky

  ·         Hodina pohybu navíc (míčové hry na školním hřišti)

  Červen

  ·         Dětský den – rozloučení se školní družinou

  ·         Vítání prázdnin

  ·         Školní výlety

  ·         Pobyt na školním hřišti

  ·         Adaptační kurzy (Hříběcí)

  ·         Kolektivní soutěžení – pomoc, spolupráce, respektování

  ·         Rozloučení se se školní družinou - diskotéka

  ·         Hodina pohybu navíc (míčové hry na školním hřišti)

   

  Zájmové kroužky školní družiny:

  Mladý zdravotník I. stupně – pondělí 7.00 – 7.45 – p. vych. Pavlína Drábková

   Šachový – úterý – 7.00 – 7.45 – 1. - 2. třída - p. vych. Alena Rejzková

  -          čtvrtek – 7.00 – 7.45 – 4. – 5. třída – p. Martin Havelka

  Vyšívání – pondělí - 7.00 – 7.45 - od 2. třídy - p. vych. Iva Chaloupková

  Kytarový – pondělí – 7.00 – 7.45 - 3. – 5. třída - p. vych. Eva Trpáková

   Keramika – středa – 15.00 – 16.30 - 2. – 3. třída – p. vych. Jana Zadražilová

  Sportovní hry – úterý – 7.00 – 7.45 – 3. - 5. třída – p. vych. Eva Trpáková

                              pátek – 7.00 – 7.45 – 6. – 9. třída – p. vych. Eva Trpáková

  Florbal chlapci – středa – 7.00 – 7.45 – p. Martin Havelka

                                 pátek – 13.00 – 14.00 – p. Martin Havelka

  Florbal dívky – pátek – 14.00 – 15.00 – p. vych. Eva Trpáková

  Jóga – středa – 7.00 – 7.45 – p. vych. Martina Nováková

   

  Provoz školní družiny: 6:00 – 17:00 hodin

  Počet oddělení: 7

  Vychovatelky:  Iva Chaloupková – vedoucí vychovatelka

                             Eva Trpáková

                             Pavlína Drábková

                             Alena Rejzková

                             Jana Zadražilová   

                             Martina Nováková

                             Martin Havelka

   

   

                                            Vnitřní řád školní družiny:

   

  1.       Provoz školní družiny je od 6.00 do 17.00 hodin

  2.       Podle vyhlášky č.561/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ,  platí rodiče předem za dva měsíce za docházku dítěte do školní družiny  - ráno i odpoledne poplatek ve výši 200,- Kč.     Poplatek bude vybrán formou školní pokladny vždy do 20. dne v měsíci září, listopadu, lednu, březnu a květnu. Dítě navštěvující školní družinu pouze v ranních hodinách platí poloviční částku, tedy 100,- Kč na dva měsíce.

  3.       Děti docházejí a odcházejí ze školní družiny podle údajů, které rodiče vyplnili a podepsali na zápisních lístcích( pro každý den jednotlivě a podle předepsaných vyučovacích hodin ).  

  4.       Dřívější odchod je možný pouze po předložení písemné žádosti s datem nebo pře mobilní telefon na vlastní zodpovědnost rodičů.

  5.       Děti  1.a 2. ročníku přebírají vychovatelky v jejich kmenových třídách, žáci vyšších tříd přicházejí do školní družiny bez doprovodu neprodleně po skončení vyučování. Po příchodu do ŠD ji dítě nesmí opustit bez vědomí vychovatelky.

  6.       Každé dítě by mělo mít vhodné oblečení na zahradu – vše opatřené čitelným jménem. Oblečení se ukládá v šatně do skříňky.

  7.       Případné ztráty hlásí dítě své vychovatelce. Svévolné poškození nábytku, hraček, knih a jiných předmětů hradí rodiče.

  8.       Dítě je povinno řídit se pokyny vychovatelky. Pokud by častým nevhodným chováním činnost opakovaně narušovalo, bude ze ŠD vyloučeno

  9.       Vzhledem k zabezpečení školy a bezpečnosti Vašich dětí je k dispozici služební telefon č. 775425587 nebo 775425589

        Dne 1.žáří 2016

     Přiložené soubory:
 • uplatasd.doc
 •  Jeřabina

  Klienti sdružení Jeřabina opět navštívili naši školní družinu. Potěšili děti svými čtyřnohými kamarády králíky a tvořivými dílnami .Děti pracovaly s keramickou hlínou, bramborovými tiskátky, vyráběly papírové draky a svíčky ze šišek. Už se opět těšíme na slíbený předvelikonoční projektový týden s Jeřabinou.         

  Miniprojekt „ Moje nejoblíbenější knížka“

  Poslední dubnovou středu jsme si v našem oddělení školní družiny rozhodli zpestřit nad dětskými knížkami. Každý z nás si přinesl svoji nejoblíbenější knížku a seznámil s ní ostatní kamarády. Povídání bylo veselé, zajímavé a všechny knihy šly z ruky do ruky, abychom si je mohli všichni prohlédnout.         

  Jarní tvoření

  Sluníčková nálada,kytičkové vyrábění, básničky, obrázky a doplňovačky s jarní tématikou - tak naše školní družina přivítala JARO.           

     

   

  Valentýnské tvoření

  Velké srdíčko k malému srdíčku, červené ke žlutému, usměvavé děti a všichni se máme rádi. Takové bylo naše společné srdíčkové vyrábění v naší školní družině.            

       

   

  Ke Dni otevřených dveří neodmyslitelně patří JARMARK. Výrobky školní družiny si opět našly své obdivovatele a velmi rychle mizely z pultíků.       

  Černobílá pohádka,černobílé kulisy, černobíle oblečení herci a k tomu různobarevné děti školní družiny.Takový pohled skýtala 22.11. tělocvična školy. Naši oblíbení herci divadélka Kos opět svým vystoupením pobavili a potěšili žáky u nás.


           

  Podzim patří drakům. Draci patří dětem a děti rády malují a vyrábějí. Dlouhá chodba plná draků, dračic a dráčat roztodivých tvarů a spokojené děti, to byl výsledek naší společné podzimní akce ve školní družině.


           

       

  Divadlo Kos

  Herci divadélka Kos rozesmáli tělocvičnu naší školy.Krásné představení O milostném psaníčku se všem moc líbilo. 

              

         

  Vítání jara

  Ve školní družině ZŠ Na Pražské Pelhřimov jsme se tak  jako každoročně  rozhodli přivítat jaro. Jarní kytičky, zvířecí mláďátka, velikonoční beránci. Také jarní atmosféra plná nadšených dětí a snad i vůně jara – prostě jaro je tady.                                                       

     

   Karneval

  Zábavný karneval rozveselil tělocvičnu ZŠ Na Pražské Pelhřimov. Barevné masky,tanec,zpěv,zajímavé soutěže i sladké odměny si děti opravdu užily.                         

   

  Do pohádkového království včel a jejich  života umožnila dětem školní družiny ZŠ Na Pražské Pelhřimov  nahlédnout paní Bečková. V nádherném adventním čase si děti zdobily voňavé perníčky a na závěr přišla k chuti i cukrová poleva.           

   

  Na hřišti ZŠ Na Pražské Pelhřimov proběhlo sportovní odpoledne. Děti hrály vybíjenou,fotbal,florbal a trénovaly s basketovými míči.Na jiných stanovištích skákaly v pytlích,přes překážky a hrály kuželky.Počasí nám k dobré náladě též přispělo a všichni si sportování užili.            

     

   

  „Ukaž, co umíš“, během projektového týdne v jednotlivých odděleních školní družiny probíhaly ukázky různých dětských dovedností. Slyšeli jsme např. hru na violoncello, housle a flétnu. Sledovali jsme dramatizaci pohádky a shlédli např. tvoření z gumiček, eucaustiku, drátkování, vyrábění věnečků z peříček a basketbalové techniky míčem. Nechybìlo ani vystoupení mažoretek i ukázka bojového umìní. Všichni s velkým zaujetím sledovali vystoupení a nìkterá tvoření si i sami vyzkoušeli.                   

  Divadlo Kos 

  Elegantní a velmi zamilovaný vodník, žába, Dorota a víla Violka přijeli na návštěvu Základní školy Na Pražské. Krásné divadelní představení se všem moc líbilo.           

   

  V měsíci květnu naše školní družina při ZŠ Na Pražské Pelhřimov odjela na rekreační zařízení Lhotka u Černovic. Byl to pobyt plný her a zábavy. Nejvíce nás bavila hra,při které jsme museli posbírat slova a sestavit z nich větu tak,aby dávala smysl.Naše maminky nám napekly buchtičky,byla to přehlídka chutí.Jediné,co se nám na pobytu nevyvedlo,bylo počasí.Celý víkend pršelo,ale nám to nevadilo,protože se sešla parta super lidí.Paní vychovatelky a kluci Vojta a Matěj z deváté třídy nám vymysleli pěkný program. Bude na co vzpomínat.                

                             Žákyně 5.B Kačka Vaňhová         

  Lhotka

  I v letošním školním roce pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Přivítali jsme ve škole nové prvňáčky, a zahájili tak společně nový školní rok.Následovala projektová aktivita, spolufinancovaná Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, proběhla na rekreačním zařízení DÚSP Černovice – Lhotka u Černovic v termínu 23. – 25. září 2011. Akce se zúčastnily děti ŠD 3. až 5. ročníků. Počasí nám přálo a pobyt v přírodě se dětem velice líbil, o čemž svědčí tyto fotografie.           

           

    „SOS volá příroda“

  Projektová aktivita, spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, proběhla již podruhé na rekreačním zařízení DÚSP Černovice –Lhotka u Černovic. Letos v termínu 21.5. až 23.5. 2010. Akce se zúčastnily děti ŠD 3. až 5. ročníku. Pro žáky, kteří již aktivitu absolvovali, byla připravena její inovace.Během pobytu se děti sbližovaly s přírodou, naslouchaly jí a dodržovaly zásady ochrany přírody. Poznávaly její obyvatele z říše živočišné, sbíraly a určovaly také rostliny, které použijí k výrobě herbáře. K dispozici měly knihy a encyklopedie, zapůjčené z ekologického centra „Mravenec“.Žáci byli rozděleni do skupinek s názvy broučků a květin. Vyráběli si své maskoty, trička, složily píseň nebo báseň k danému tématu. Nechyběla ani hra v lese, kde plnily úkoly s přírodní tématikou a orientovaly se podle fáborků. Celoodpolední „Den Země“ naučil děti např. orientovat se v prostoru podle zvuků zvířat nebo hmyzu, ale také to, jak se chovat při třídění odpadu do barevných kontejnerů. Každé volné chviličky využívaly ke sportovnímu aktivitám v rozsahu celého rekreačního areálu. V neděli dopoledne se uskutečnila výprava do okolí, kde se diskutovalo o proměnách a potřebách přírody v různých ročních obdobích. První večer, při hraní kytar a zpěvu, opékaly špekáčky a diskutovaly o nadcházejících aktivitách. Druhý večer proběhl ples broučků a květin. Děti si předem připravily a  vyzdobily zastřešený prostoru u krbu, tancovaly a prezentovaly svá originální trička i písně a básně. Po setmění se shromáždily na louce v oploceném areálu a hrály hru „Strážce ticha“, při které si vyzkoušely, jak důležité je umět se v přírodě chovat neslyšně.Většina aktivit byla hodnocena bodově. Děti velmi zodpovědně a s radostí přistupovaly k plnění úkolů a netrpělivě očekávaly závěrečné vyhodnocení.Všichni respektovali pravidla, vždy se dokázali domluvit, přijmout kompromis, rozdělovali si práci, diskutovali, rozvíjeli fantazii, spolupracovali, soutěžili a společně řešili všechny problémy. Dokázali se shodnout na  nejvhodnějším řešení, plnili všechny své úkoly i povinnosti. Aktivity probíhaly většinou venku, žáci byli ohleduplní k přírodě a uvědomovali si nutnost její ochrany.Počasí nám tentokrát velmi přálo, všechny aktivity byly realizovány. Nadšení dětí bylo odměnou všem.           

           

           

   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz