Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz

Školní družina ve školním roce 2017/2018

Plán na školní rok 2017/2018

Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

Září

·         Výzdoba družiny, chodeb

·         Pohybové hry na hřišti

·         Výtvarné soutěže

·         Kolektivní hry, soutěže a hry v odděleních

·         Didaktické hry

·         Hodina pohybu navíc (bruslení)

Říjen

·          .           „Drakiáda“ – výroba draků, soutěž o nejhezčího draka, pouštění draků

·          .            Podzimní vyrábění s Jeřabinou

·          .            Halloween – výroba strašidel

·          .           Soutěže, hry v odděleních

·          .          „Strašidlení“ – návštěva muzea Strašidel, lampiónový průvod

·          .           Hodina pohybu navíc (bruslení)

 

Listopad

 

·         .            Výrobky z přírodnin, koláže z přírodnin, výstavy prací

·         .            Konstruktivní hry, společenské hry v odděleních

·         .             Hry na hřišti, vycházky do přírody

·         .             Výroba čertů a mikulášů

·         .              Výroba podzimních věnců

·         .             Výroba výzdoby do oken

·         .             Hodina pohybu navíc (bruslení)

Prosinec

·         Adventní čas, výzdoba třídy, chodeb

·         Výroba vánočních přání, adventních věnců

·         Čerti a čertice u nás

·         Školní akademie

·         Vycházky zimní krajinou

·         Zimní sportování – bobování, koulování a stavění sněhuláků

·         Hodina pohybu navíc (bruslení)

 

 

Leden

·         Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

·         Zimní radovánky – bobování, vycházky

·         Soutěže na sněhu – nejlepší sněhulák, iglú

·         Soutěživé hry v odděleních

·         Hodina pohybu navíc (míčové hry v tělocvičně)

Únor

·         Výroba „valentýnek“

·         Pohádkový karneval – výroba masek

·         Masopust na náměstí spojený s průvodem

·         Masopustní rej v tělocvičně - diskohrátky

·         Míčové hry v tělocvičně, soutěživé, závodivé hry

·         Didaktické hry, kolektivní hry, konstruktivní hry

·         Hodina pohybu navíc (míčové hry v tělocvičně)

Březen

·         „Jaro je tu“ – vítání jara, jarní vyrábění v jednotlivých odděleních

·         Velikonoční výzdoba třídy

·         Přáníčka ke Dni Matek

·         Pobyt na zahradě školy, školním hřišti

·         Kouzelník „Merlin mezi námi“

·         Hodina pohybu navíc (míčové hry v tělocvičně)

Duben

·         Den Země – úklid okolí školy a hřiště

·         Výtvarná soutěž – jarní tématika

·         Hudební školička

·         Rej čarodějnic – soutěž o nejhezčí čarodějnici

·         Hry v odděleních

·         Divadelní představení „Divadélka Kos“

·         Zdobení kraslic – tradiční i netradiční techniky

·         Hodina pohybu navíc (míčové hry na školním hřišti)

Květen

·         Malování na chodníku

·         Adaptační kurzy – Hříběcí

·         Hry na hřišti

·         Družinová olympiáda, soutěže na hřišti

·         Práce s moduritem – výroba dárků pro maminky

·         Hodina pohybu navíc (míčové hry na školním hřišti)

Červen

·         Dětský den – rozloučení se školní družinou

·         Vítání prázdnin

·         Školní výlety

·         Pobyt na školním hřišti

·         Adaptační kurzy (Hříběcí)

·         Kolektivní soutěžení – pomoc, spolupráce, respektování

·         Rozloučení se se školní družinou - diskotéka

·         Hodina pohybu navíc (míčové hry na školním hřišti)

 

Zájmové kroužky školní družiny:

Mladý zdravotník I. stupně – pondělí 7.00 – 7.45 – p. vych. Pavlína Drábková

 Šachový – úterý – 7.00 – 7.45 – 1. - 2. třída - p. vych. Alena Rejzková

-          čtvrtek – 7.00 – 7.45 – 4. – 5. třída – p. Martin Havelka

Vyšívání – pondělí - 7.00 – 7.45 - od 2. třídy - p. vych. Iva Chaloupková

Kytarový – pondělí – 7.00 – 7.45 - 3. – 5. třída - p. vych. Eva Trpáková

 Keramika – středa – 15.00 – 16.30 - 2. – 3. třída – p. vych. Jana Zadražilová

Sportovní hry – úterý – 7.00 – 7.45 – 3. - 5. třída – p. vych. Eva Trpáková

                            pátek – 7.00 – 7.45 – 6. – 9. třída – p. vych. Eva Trpáková

Florbal chlapci – středa – 7.00 – 7.45 – p. Martin Havelka

                               pátek – 13.00 – 14.00 – p. Martin Havelka

Florbal dívky – pátek – 14.00 – 15.00 – p. vych. Eva Trpáková

Jóga – středa – 7.00 – 7.45 – p. vych. Martina Nováková

 

Provoz školní družiny: 6:00 – 17:00 hodin

Počet oddělení: 7

Vychovatelky:  Iva Chaloupková – vedoucí vychovatelka

                           Eva Trpáková

                           Pavlína Drábková

                           Alena Rejzková

                           Jana Zadražilová   

                           Martina Nováková

                           Martin Havelka

 

 Dokumenty o úplatě ŠD a vnitřní řád ŠD k nahlédnutí zde:

                                        Přiložené soubory:
 • vnitrni_rad_sd.doc
 • uplata_sd.doc
 • Vyrábění s „Jeřabinou“

  Velikonoce za dveřmi! Natěšené děti školní družiny opět přivítaly klienty Domova Jeřabina, kteří si pro ně přichystali zábavné velikonoční tvoření. Společně vyráběli zajíčky, slepičky, pracovali s keramickou hlínou a vařili voňavá barevná mýdla. Už nyní se těšíme na další setkání.           

         

  Masopustní tvoření

  Masopustní nálada zcela ovládla naši školní družinu. Děti ve svých odděleních vyráběly masky, škrabošky a zdobily své rozjásané obličeje. Třídy se naplnily medvědy, zajíci, opičkami a jinými zvířátky.

   

              

       

  Předvánoční diskotéka v tělocvičně roztančila nadšené děti. Užily si písniček, koled, tance, pohybu, zpěvu a hlavně dobré nálady.         

  Podzimní vyrábění:

  Podzimníčci, lupínky, sněhuláci, perníčky, čerti, Mikulášové, andílci, lepidla, tiskátka, papíry, štětce, nůžky aj. A hlavně šikovné nadšené děti na více místech školní družiny.

  Tak vypadalo naše podzimní vyráběníčko.

   

            

  Miniprojekt „ Moje nejoblíbenější knížka“

  Poslední dubnovou středu jsme si v našem oddělení školní družiny rozhodli zpestřit nad dětskými knížkami. Každý z nás si přinesl svoji nejoblíbenější knížku a seznámil s ní ostatní kamarády. Povídání bylo veselé, zajímavé a všechny knihy šly z ruky do ruky, abychom si je mohli všichni prohlédnout.         

  Jarní tvoření

  Sluníčková nálada,kytičkové vyrábění, básničky, obrázky a doplňovačky s jarní tématikou - tak naše školní družina přivítala JARO.           

     

   

  Valentýnské tvoření

  Velké srdíčko k malému srdíčku, červené ke žlutému, usměvavé děti a všichni se máme rádi. Takové bylo naše společné srdíčkové vyrábění v naší školní družině.            

       

   

  Ke Dni otevřených dveří neodmyslitelně patří JARMARK. Výrobky školní družiny si opět našly své obdivovatele a velmi rychle mizely z pultíků.       

  Černobílá pohádka,černobílé kulisy, černobíle oblečení herci a k tomu různobarevné děti školní družiny.Takový pohled skýtala 22.11. tělocvična školy. Naši oblíbení herci divadélka Kos opět svým vystoupením pobavili a potěšili žáky u nás.


           

  Podzim patří drakům. Draci patří dětem a děti rády malují a vyrábějí. Dlouhá chodba plná draků, dračic a dráčat roztodivých tvarů a spokojené děti, to byl výsledek naší společné podzimní akce ve školní družině.


           

       

  Divadlo Kos

  Herci divadélka Kos rozesmáli tělocvičnu naší školy.Krásné představení O milostném psaníčku se všem moc líbilo. 

              

         

  Vítání jara

  Ve školní družině ZŠ Na Pražské Pelhřimov jsme se tak  jako každoročně  rozhodli přivítat jaro. Jarní kytičky, zvířecí mláďátka, velikonoční beránci. Také jarní atmosféra plná nadšených dětí a snad i vůně jara – prostě jaro je tady.                                                       

     

   Karneval

  Zábavný karneval rozveselil tělocvičnu ZŠ Na Pražské Pelhřimov. Barevné masky,tanec,zpěv,zajímavé soutěže i sladké odměny si děti opravdu užily.                         

   

  Do pohádkového království včel a jejich  života umožnila dětem školní družiny ZŠ Na Pražské Pelhřimov  nahlédnout paní Bečková. V nádherném adventním čase si děti zdobily voňavé perníčky a na závěr přišla k chuti i cukrová poleva.           

   

  Na hřišti ZŠ Na Pražské Pelhřimov proběhlo sportovní odpoledne. Děti hrály vybíjenou,fotbal,florbal a trénovaly s basketovými míči.Na jiných stanovištích skákaly v pytlích,přes překážky a hrály kuželky.Počasí nám k dobré náladě též přispělo a všichni si sportování užili.            

     

   

  „Ukaž, co umíš“, během projektového týdne v jednotlivých odděleních školní družiny probíhaly ukázky různých dětských dovedností. Slyšeli jsme např. hru na violoncello, housle a flétnu. Sledovali jsme dramatizaci pohádky a shlédli např. tvoření z gumiček, eucaustiku, drátkování, vyrábění věnečků z peříček a basketbalové techniky míčem. Nechybìlo ani vystoupení mažoretek i ukázka bojového umìní. Všichni s velkým zaujetím sledovali vystoupení a nìkterá tvoření si i sami vyzkoušeli.                   

  Divadlo Kos 

  Elegantní a velmi zamilovaný vodník, žába, Dorota a víla Violka přijeli na návštěvu Základní školy Na Pražské. Krásné divadelní představení se všem moc líbilo.           

   

  V měsíci květnu naše školní družina při ZŠ Na Pražské Pelhřimov odjela na rekreační zařízení Lhotka u Černovic. Byl to pobyt plný her a zábavy. Nejvíce nás bavila hra,při které jsme museli posbírat slova a sestavit z nich větu tak,aby dávala smysl.Naše maminky nám napekly buchtičky,byla to přehlídka chutí.Jediné,co se nám na pobytu nevyvedlo,bylo počasí.Celý víkend pršelo,ale nám to nevadilo,protože se sešla parta super lidí.Paní vychovatelky a kluci Vojta a Matěj z deváté třídy nám vymysleli pěkný program. Bude na co vzpomínat.                

                             Žákyně 5.B Kačka Vaňhová         

  Lhotka

  I v letošním školním roce pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Přivítali jsme ve škole nové prvňáčky, a zahájili tak společně nový školní rok.Následovala projektová aktivita, spolufinancovaná Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, proběhla na rekreačním zařízení DÚSP Černovice – Lhotka u Černovic v termínu 23. – 25. září 2011. Akce se zúčastnily děti ŠD 3. až 5. ročníků. Počasí nám přálo a pobyt v přírodě se dětem velice líbil, o čemž svědčí tyto fotografie.           

           

    „SOS volá příroda“

  Projektová aktivita, spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, proběhla již podruhé na rekreačním zařízení DÚSP Černovice –Lhotka u Černovic. Letos v termínu 21.5. až 23.5. 2010. Akce se zúčastnily děti ŠD 3. až 5. ročníku. Pro žáky, kteří již aktivitu absolvovali, byla připravena její inovace.Během pobytu se děti sbližovaly s přírodou, naslouchaly jí a dodržovaly zásady ochrany přírody. Poznávaly její obyvatele z říše živočišné, sbíraly a určovaly také rostliny, které použijí k výrobě herbáře. K dispozici měly knihy a encyklopedie, zapůjčené z ekologického centra „Mravenec“.Žáci byli rozděleni do skupinek s názvy broučků a květin. Vyráběli si své maskoty, trička, složily píseň nebo báseň k danému tématu. Nechyběla ani hra v lese, kde plnily úkoly s přírodní tématikou a orientovaly se podle fáborků. Celoodpolední „Den Země“ naučil děti např. orientovat se v prostoru podle zvuků zvířat nebo hmyzu, ale také to, jak se chovat při třídění odpadu do barevných kontejnerů. Každé volné chviličky využívaly ke sportovnímu aktivitám v rozsahu celého rekreačního areálu. V neděli dopoledne se uskutečnila výprava do okolí, kde se diskutovalo o proměnách a potřebách přírody v různých ročních obdobích. První večer, při hraní kytar a zpěvu, opékaly špekáčky a diskutovaly o nadcházejících aktivitách. Druhý večer proběhl ples broučků a květin. Děti si předem připravily a  vyzdobily zastřešený prostoru u krbu, tancovaly a prezentovaly svá originální trička i písně a básně. Po setmění se shromáždily na louce v oploceném areálu a hrály hru „Strážce ticha“, při které si vyzkoušely, jak důležité je umět se v přírodě chovat neslyšně.Většina aktivit byla hodnocena bodově. Děti velmi zodpovědně a s radostí přistupovaly k plnění úkolů a netrpělivě očekávaly závěrečné vyhodnocení.Všichni respektovali pravidla, vždy se dokázali domluvit, přijmout kompromis, rozdělovali si práci, diskutovali, rozvíjeli fantazii, spolupracovali, soutěžili a společně řešili všechny problémy. Dokázali se shodnout na  nejvhodnějším řešení, plnili všechny své úkoly i povinnosti. Aktivity probíhaly většinou venku, žáci byli ohleduplní k přírodě a uvědomovali si nutnost její ochrany.Počasí nám tentokrát velmi přálo, všechny aktivity byly realizovány. Nadšení dětí bylo odměnou všem.           

           

           

   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz