Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz
Vážení rodiče veškeré informace týkající se školního roku  2017/2018 naleznete zde v příloze:

Přiložené soubory:
 • Informace2017-2018.doc
 • Dùležité informace pro rodiče:

   

  Vážení rodièe,

       škola je povinna zajistit dohled nad žáky po celou dobu vyučovacího procesu, tzn. od příchodu žáka do školy až po jeho odchod domů. Dohled je ve škole zajištěn i v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Naše škola s Vaším písemným souhlasem umožňuje žákům po dobu polední přestávky opustit školu a využít tuto dobu k relaxaci mimo areál školy. Naši žáci s oblibou využívají prostory Děkanské zahrady. Bohužel,řada dětí zneužívá tuto možnost a místo odpočinku se zde chovají velmi neukázněně. Kouří, dělají zde nepořádek, ničí zařízení zahrady, honí se, vulgárně na sebe pokřikují a svým divokým jednáním ohrožují nejen sebe a své spolužáky, ale i kolemjdoucí občany, v této době většinou dùchodce nebo maminky s malými dìtmi. Tito žáci dělají ostudu nejen sobě, ale i svým rodičùm  a základní škole.Často přijímáme stížnosti od lidí na neukázněné chování našich žákù v Děkanské zahradě.Bohužel, v tomto případě jsme bezmocní. Podle současné legislativy nemùžeme trestat žáky za přestupky, kterých se dopustí mimo školu.  Z toho důvodu se obracíme na Vás, rodiče, abyste vzniklou situaci probrali doma se svými dětmi a domluvili jim a přispěli tak ke zlepšení jejich chování o hodinách volna na veřejných místech. Doufáme, že Vaše rodičovská rozmluva s dítětem bude úspěšná.

       V případě, že se chování žáků o volných hodinách na veřejnosti nezlepší, budeme donuceni ke zrušení možnosti opustit školu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a žáci budou celou hodinu volna sedět ve škole v určených prostorách, kde bude zajištěn pedagogický dozor.

                                                 Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy   
  Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov, 393 01, tel.: +420 565 323 952, email: reditel@zs-prazska-pe.cz